Meyrem Almaci geeft Antwerpse fakkel door aan Wouter Van Besien

11 Februari 2015

Gemeenteraadslid en Antwerps fractieleider Meyrem Almaci verlaat de Antwerpse gemeenteraad en focust zich op haar werk als nationaal voorzitster. Almaci: "De groene partij hecht grote waarde aan decumul. Mandatarissen moeten de nodige ruimte hebben voor een goede invulling van hun mandaat. Antwerpen is te belangrijk voor Groen, en verdient een fractieleider die de volledige aandacht kan besteden aan een alternatief beleid. Daarom geeft Meyrem Almaci de Antwerpse fakkel door aan Wouter Van Besien. De uitdagingen voor ons land en onze burgers zijn enorm en vereisen mijn volledige aandacht. Groen wil geen half werk, niet in Antwerpen, noch nationaal. Almaci: "Full-time uitdagingen vereisen een full-time voorzitter. 2015 moet het jaar worden van de fiscale rechtvaardigheid. Via een tax shift moeten de grootste vermogens en de vervuilers eindelijk eerlijk bijdragen. 2015 moet ook het jaar van de klimaatactie worden. Op de klimaattop in Parijs moeten er concrete stappen gezet worden voor een gezondere leefomgeving. De tijd van treuzelen ligt achter ons."Wouter Van Besien volgt Meyrem Almaci op als fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad en stopt om die reden als senator. Van Besien: "Op alle niveaus wil Groen het voortouw nemen en duidelijk maken dat het anders kan. Dat vereist teamwerk en duidelijke keuzes. Vandaag maken wij samen de keuze om op de verschillende niveaus telkens voluit een belangrijke troef uit te spelen. Ik ga volop voor Antwerpen. Dit is de belangrijkste en wellicht moeilijkste politieke opdracht die ik in mijn politieke carrière gekregen heb. Maar ik heb er veel zin in." 

Antwerpen kan  anders. Het beleid van dit stadsbestuur is oubollig en vertoont een groot gebrek aan ambitie. Van Besien: "In Antwerpen hanteert men nog oplossingen uit de vorige eeuw, andere wereldsteden tonen dat er veel modernere oplossingen voor de problemen van de mensen te vinden zijn.  Het is tijd voor een kentering van beleid, samen met iedereen in Antwerpen die die nieuwe ideeën naar voor brengt."

"Om een paar voorbeelden te geven: we overkappen de ring, in plaats van een nieuwe autostrade door de stad te trekken. We geven de Schelde een ereplaats, zoals alle moderne steden aan water dat doen, in plaats van van de Scheldekaaien een parking te maken. Ook economisch zijn we ambitieus en bij de tijd: we bouwen een toekomstgerichte industrie uit en laten de creatieve sector mee de toon bepalen. Van diversiteit maken we een positief verhaal, in plaats van mensen tegen elkaar op te zetten. En we laten niemand achter, ook op sociaal vlak moet Antwerpen aan de top staan."

Het is onze ambitie om de vele Antwerpenaren te verenigen en de eerste woordvoerder te zijn van iedereen die gelooft dat het anders kan.

Meyrem Almaci en Wouter Van Besien: "We staan niet alleen inhoudelijk voor een ander beleid, we staan samen ook voor een andere manier om aan politiek te doen. De huidige burgemeester verdeelt, zowel in Antwerpen als nationaal. Groen wil mensen verenigen en verbinden. Het draagvlak voor een gezonde stad is er, maar er wordt niets mee gedaan. Het kan anders, zowel in Antwerpen als nationaal. Dat willen we met het ganse Groene team bewijzen."

Foto: bobreijnders-photographer