Middenvijver: eerst onderzoek en overleg, dan pas beslissen

04 September 2014

"Het is véél te vroeg om te concluderen dat festivals kunnen op de Middenvijver.", zegt Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen, na de berichten hierover in de media. Vandaag werd bekend gemaakt dat het college vrijdag zal beslissen om Laundry Day en Summerfestival vanaf 2015 te laten doorgaan op de terreinen aan de Middenvijver. Schepen Van de Velde zou naar eigen zeggen rekening gehouden hebben met de bezorgdheden van district en buurtbewoners. Laundry Day vindt dit weekend  wellicht voor de laatste keer plaats op het terrein achter het nieuwe gerechtsgebouw op het Antwerpse Zuid.  Voor 2015 moest een nieuwe locatie gezocht worden. Het stadsbestuur zou nu definitief voor de Middenvijver kiezen. Schepen Van de Velde lijkt deze beslissing opnieuw snelsnel te willen nemen en tracht zo omwonende en gebruikers van de Middenvijver voor het blok te zetten.Voor Groen Antwerpen is het dossier allesbehalve klaar voor besluitvorming.

Eerst en vooral is er het zogenaamd uitgebreid locatieonderzoek. Dit blijft eng beperkt tot het grondgebied van de stad Antwerpen en sluit op voorhand al alle locaties in of aan de rand van het havengebied uit.  Ook dit onderzoek blijft dus te beperkend én sturend.

De passende beoordeling (de noodzakelijke natuurtoets), met de bijkomende voorwaarden die het Agentschap Natuur en Bos oplegt ter vrijwaring van de omliggende natuurgebieden,  wordt tot nu toe niet vrijgegeven, hoewel ze noodzakelijk is om een beslissing te kunnen nemen. Wat zijn de milderende maatregelen die daarin worden opgesomd? Kan aan al deze maatregelen tegemoet gekomen worden?

Ook de impact op mobiliteit is nog niet onderzocht. Schepen Van de Velde kondigt een evenementenvervoersplan aan. Een vervoersplan moet er uiteraard komen, maar  eerst moet er een mobiliteitsstudie opgesteld worden die de impact van deze festivals duidelijk maakt en die bijdraagt tot het nemen van een beslissing of de festivals wel op deze plek kunnen. Die mobiliteitsstudie hebben we alleszins nog niet gezien.

Dit soort evenementen organiseren in de ommiddellijke omgeving van waar mensen wonen, is geen evidente keuze. Daarom is het van het allergrootste belang dat er bij bewoners en gebruikers van de Middenvijver draagvlak wordt gecreëerd. Dat buurtbewoners en organisaties deze beslissing te horen krijgen via de pers en niet meer werden gecontacteerd voor het nemen van de beslissing, is onbegrijpelijk. Schepen Van de Velde begrijpt blijkbaar nog steeds niet dat dialoog een continu tweerichtingsoverleg vergt. Groen verwacht een aanpak van dialoog waarin buurt, stadsbestuur, festivalorganisatoren en gebruikers van de Middenvijver gelijkwaardige partners zijn die samen de beste oplossing zoeken. Pas na dat overleg kan een gedegen beslissing genomen worden.

Groen zal zich blijven verzetten tegen de beslissing om de festivals naar de Middenvijver te laten verhuizen zolang niet duidelijk uit de adviezen van de betrokken instanties blijkt dat alle lichten op groen staan én dat er draagvlak voor deze beslissing is gecreëerd bij de buurtbewoners en de recreanten op de Middenvijver.
Groen blijft dan ook aandringen op een ernstig locatieonderzoek, waarbij niet enkele locaties binnen de stadsgrenzen worden onderzocht en waarbij locatie in het havengebied niet vooraf al worden uitgesloten.  Verder dienen voor alle locaties dezelfde parameters te gelden, wat nu niet het geval is.

Als schepen Van de Velde een scenario als de Sinksenfoor wil vermijden, raden we hem aan om dringend met bovenstaande bemerkingen rekening te houden en eerste te overleggen, vooraleer een beslissing te nemen.

Meer info:
Joris Giebens
Gemeenteraadslid Antwerpen
0485 94 44 14