Minder Antwerpse premies voor dakisolatie en groendaken

22 December 2014

Op de gemeenteraad van 15 december 2014 lagen 2 aanpassingen in ecologische premies van Stad Antwerpen voor. Stad Antwerpen wil naar analogie met Vlaanderen de gaan differentiëren naargelang de isolatiegraad. Door een hogere premie te geven, kan je inderdaad stimuleren om betere dakisolatie te voorzien. Maar denken dat je een "golf van dakisolatie" kan veroorzaken, door een verlaging van de premie voor een lagere isolatiegraad en een status quo, voor een hogere isolatiegraad, is niet juist. Als je wilt dat er meer mensen hun dak gaan isoleren, moet je hiervoor ook meer middelen voorzien.

premies voor dakisolatie

Wat betreft de Antwerpse premies voor groendaken gebeurt iets gelijkaardig. Terwijl je in 2014 nog €31/m² aan premie kreeg voor de aanleg van een groendak (zowel intensief, als extensief), zal er in 2015 voor extensieve groendaken nog slechts €15/m² worden terugbetaald en voor intensieve groendaken €30/m². Het is gepast om een differentiatie te voorzien in soort groendak. Extensieve groendaken zijn groendaken met lage eenvoudige plantjes, zoals vetplanten of mossen en intensieve groendaken zijn daken waar effectief planten/struiken enzovoort op kunnen groeien. Ze nemen bovendien veel meer water op, wat goed is voor de waterhuishouding in de stad. Het is dus logisch om voor intensieve groendaken een hogere premie te voorzien. Maar de stad kiest ervoor om voor beiden de premie te verlagen tegenover 2014. Als je wilt dat er echt meer intensieve groendaken worden aangelegd in de stad, dan moet je hiervoor extra middelen voorzien.

Goed nieuws is wel dat mede-eigenaars onder één dak, nu per woongelegenheid onder dat dak de premie kunnen krijgen, wat vroeger niet kon.

 

Bekijk hier het filmpje over de premie dakisolatie

 

Bekijk hier het filmpje over de premie groendaken