Moorkensplein wordt kabouterpark in plaats van reuzenpark

17 Januari 2017

Groen Borgerhout reageert ontgoocheld op de definitieve plannen voor het Moorkensplein in Borgerhout van het Antwerps stadsbestuur. "Zeven jaar geleden werd de buurt een echt park beloofd en een verkeersluw Moorkensplein", legt raadslid Inge Jooris uit. "Het huidig stadsbestuur heeft van het door de buurt gevraagde Reuzenpark ( ) een kabouterpark gemaakt. Dit half plan is een gemiste kans voor de buurt. Zeker gezien de torenhoge bevolkingsdichtheid en het chronische gebrek aan groene ruimte in die buurt."http://www.reuzenpark.be/

 

Halsstarige keuze behoud doorgaand verkeer nekt gezonde leefomgeving
Het doorgaande autoverkeer in dubbele richting en busverkeer maakt van de Sergeyselsstraat - Moorkensplein - Eliaertsstraat een zeer drukke verkeersas. Metingen van de luchtkwaliteit in Antwerpen door Curieuzeneuzen (klik hier voor de kaart van de luchtkwaliteit in het district Borgerhout)  toonden aan dat de luchtkwaliteit in deze streetcanyon tot één van de slechtste van de stad behoren. Mobiliteitsspecialisten hebben aangetoond dat het perfect mogelijk is om deze as, samen met de Kroonstraat, te knippen voor autoverkeer zodat het doorgaand autoverkeer kan geweerd worden uit de woonbuurt. Dat zijn goedkope maatregelen die enorm kunnen bijdragen aan de leefkwaliteit voor de omwonenden. Deze keuze viel jammer genoeg te verwachten. De auto is voor hen een belangrijk vervoersmiddel waar niet aan getornd mag worden. Zelfs al gaat dit ten koste van een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving voor jonge kinderen, volwassenen en ouderen. Dat bewees ze ook in andere beleidskeuzes zoals bij de heraanleg van de Kroonstraat in Borgerhout.

 

Van originele 8000m² ruimte in 2010 blijft amper ruimte over voor de buurt
De 900m² open ruimte die is gecreëerd aan de Langstraat is slechts een schaamplapje. Het staat ook totaal niet in verhouding tot de 1600m² die is behouden voor de politieparking (nota bene een parking voor privé-wagens van de politie). Die agenten hoeven niet met de auto naar het werk te komen, of zouden beter de parking aan de Kievit gebruiken die onderbenut is. 

Daarnaast is het een staaltje van slecht beleid geweest dat de samentuin van de Mellaertsstraat gesloten werd voor alweer een bouwproject (6 woningen, 43 parkeerplaatsen). Die samentuin was net een goedkope en duurzame oplossing voor meer buurtgroen. Al de inspanningen vanuit de buurt en het Ecokot in deze buurttuin werd in één pennentrek ongedaan gemaakt. In oktober 2016 moest de buurttuin van het stadsbestuur de deuren sluiten.

Het oorspronkelijk plan voorzag ook in de afbraak van het administratief centrum en het politiegebouw om het Moorkenspark tot een echt park om te bouwen. De stad heeft net 250.000 euro geïnvesteerd in de renovatie van het politiegebouw, dus ook dat broodnodige plan is op de lange baan geschoven.

Met snelle en goedkope maatregelen (buurttuin Mellaertsstraat behouden, knippen van het autoverkeer) zou de buurt veel winnen aan leefkwaliteit en open ruimte. Dit kabouterplan dat het college heeft goedgekeurd, is leuk voor wie aan het plein zelf of in de Maréestraat of de Langstraat woont, maar de impact voor de hele buurt is beperkt en de nood aan voldoende open en groene ruimte blijft bestaan.

 

Inspraaktraject met de buurt was een lege doos
De stuurgroep met buurtbewoners - waarvan het stadsbestuur spreekt - was meer gericht op meedelen dan mee beslissen omdat de grote beslissingen reeds vooraf werden genomen. Het overleg diende alleen om draagvlak op papier te creëren en kleine aanpassingen te suggereren. Veel bewoners keerde echter in 2013 het stadsbestuur al de rug toe toen deze besliste om de originele plannen aan te passen. Dit werd nogmaals aangetoond tijdens een buurtactie in april 2016. Daar toonden buurtbewoners nogmaals hun ongenoegen over de gang van zaken en huidige plannen. De buurt verzamelde toen 1000 handtekeningen voor meer groen en open ruimte in de aangepaste plannen.

 

Oorspronkelijk ontwerp Reuzenpark van 2010

Ontdek het oorspronkelijk ontwerp voor het Reuzenpark in bijlage

 

BIJLAGEN:
2010.12.20_Borgerhout_nieuwsbrief_dec_LowRes_1.pdf