Motie voor een veiligere Vosstraat unaniem goedgekeurd.

19 December 2021

Deurne

Motie voor een veiligere Vosstraat unaniem goedgekeurd.

“We zijn tevreden dat er geluisterd wordt naar de buurtbewoners. Ze vragen een veilige, leefbare en groene straat.”

De districtsraad van Deurne heeft unaniem beslist dat ons district, in overleg met Berchem en Borgerhout, in 2022 en in 2023 middelen zal voorzien om een zone 30-profiel te geven aan de Vosstraat met brede fietspaden, voetpaden, bomen en verkeersplateaus.

De motie, ingediend door Groen Deurne vanuit de oppositie, werd door alle andere fracties unaniem goedgekeurd. “We zijn tevreden dat er geluisterd wordt naar de buurtbewoners. Ze vragen een veilige, leefbare en groene straat”, zegt Groen-districtsraadslid Giuliana Chirinos Saavedra.

De Vosstraat is een baan die drie districten verbindt: Deurne, Borgerhout en Berchem. Hier mag men 30 km/uur rijden, maar er wordt er vaak te snel gereden, vooral aan het Deurnese en Berchemse deel. De stad Antwerpen gaat rijbaankussens plaatsen om de snelheid van de auto’s te doen dalen. Chirinos Saavedra: “Deze maatregel is op zich positief, maar we zien deze ingreep als een tijdelijke oplossing. Daarom hebben we ons voorstel ingediend om een zone 30-profiel te geven aan de Vosstraat”.

Verder wordt er gevraagd in de motie om een mobiliteitsplan voor de buurt op te maken om het grote aantal auto’s en vrachtwagens in de Vosstraat te doen verminderen.