Naar een festivalterrein met toekomst (2)

24 Oktober 2014

Het Antwerpse stadsbestuur verhuist de populaire festivals Laundry Day en Summerfestival naar de terreinen van de Middenvijver op Linkeroever. Groen vindt dat de stad een andere locatie moet zoeken, die een zekere toekomst biedt aan beide festivals, want de Middenvijver biedt die duidelijk niet. "Wij zijn voor een bruisende stad en festivals verdienen daarin zeker een plek. Maar het is geen goed idee om twee grote festivals met telkens 70.000 bezoekers te verankeren naast een natuurgebied en in de onmiddellijke omgeving van woningen. Dat is om problemen vragen", aldus Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen.Met de komst van de nieuwe woonwijk 'Nieuw Zuid' moesten Laundry Day en Summerfestival op zoek naar een nieuwe locatie. Die vond het stadsbestuur op de grasvlakte aan de Middenvijver. Schepen Van de Velde (N-VA) maakte die keuze halsoverkop, zonder enig draagvlak en zonder kennis van zaken, onder het mom van daadkrachtig bestuur.

De beslissing stootte op enorm veel protest bij buurtbewoners en milieuorganisaties. De Antwerpse districtsraad bracht een stevig advies uit. "We vroegen een uitgebreider locatieonderzoek, een mobiliteitsstudie en een veiligheidsstudie. We vroegen ook om de definitieve resultaten van de passende beoordeling, de natuurtoets, af te wachten en om overleg met de bewoners te organiseren", zegt Anne Poppe, fractieleidster voor Groen in de Antwerpse districtsraad.

Schepen Van de Velde blijft echter doorduwen en legde op de gemeenteraad van september een convenant tussen de stad en de festivalorganisatoren ter goedkeuring voor. Hiermee wil hij alle heikele punten in het dossier wegpolijsten. Groen keurde dit convenant niet goed. Er is nog geen gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos, geen mobiliteitsstudie, inspraak ontbreekt en het dossier bulkt van 'sluipende besluitvorming'.

Groen pleit voor een andere oplossing "Als de stad het goed meent met jongerencultuur en wil dat festivals kunnen groeien en bloeien, dan moet ze ernstig op zoek gaan naar een terrein in de Antwerpse stadsregio dat gedragen wordt door de bevolking, waar de impact op mens en natuur beperkt is, en dat een zekere toekomst garandeert voor beide festivals; dat misschien zelfs uitzicht biedt op meer?", besluit Joris Giebens.