Naar een groener district waar iedereen zich thuisvoelt

20 November 2023

District Antwerpen

Naar een groener district waar iedereen zich thuisvoelt

De Antwerpse districtsraad keurde maandagavond 20 november een nieuwe budgetwijziging goed. Onder druk van de groene schepenen Femke Meeusen en Tom Van den Borne worden er meer middelen vrijgemaakt voor een verdere vergroening van het district, meer culturele initiatieven en meer wijk- en burgerinitiatieven.

Tijdens de zesde en meteen ook laatste budgetswijziging komen er dankzij de groenen in het bestuur een aantal belangrijke nieuwe beleidsimpulsen, allen met doel om van het district een nog betere thuis te maken voor al haar inwoners.

Naar een groener en gezonder district

Districtsschepen bevoegd voor parken en groenvoorziening, jeugd en senioren Tom van Den Borne: “Groen in de buurt is een belangrijke voorwaarde voor mensen om ergens graag te wonen. Mensen hebben nood aan zuurstofrijke ruimte om te kunnen ontspannen en ontsnappen aan de hectiek van het drukke stadsleven. District Antwerpen wil hieraan tegemoet komen.”

Die middelen zullen worden ingezet om onder andere nieuwe woonerven aan te leggen waaronder de tuinstraat in de Van Craesbeeckstraat, om een Tiny Forest aan te planten in Luchtbal, om overbodige stukken stoep uit te breken en te vergroenen op het Kiel en om nieuwe onthardingsprojecten door te voeren op het Noord. Er komt ook een eerste investering in de Botaniektuin met nieuw parkmeubilair en een herstel van de poorten. Het district zal nieuwe groenslingers aanbrengen en opnieuw 140.000 bloembollen planten om onze buurten op te fleuren.

Naar een district waarin iedereen zich thuis voelt

Ook de projectmiddelen voor cultuur worden stevig opgetrokken. In 2024 en 2025 wordt er telkens 40 000 euro extra vrijgemaakt. Hiermee komt het district tegemoet aan een stijgend aantal aanvragen. Aangezien cultuur zorgt voor verbinding en gemeenschapsvorming in de wijken wilde het district de aanvragen maximaal tegemoet komen. Ook voor de wijkbibs wordt extra budget vrij gemaakt.

Het district hecht ook veel waarde aan ruimte voor kinderen om te kunnen spelen. Het speelterrein in het stadspark wordt aangepakt en de klimspin uit het Stadspark krijgt een tweede leven op het Noordschippersdok. Negen speelterreinen worden volledig heraangelegd en er komt een nieuw speelterreintje aan de Brialmontlei. Op een aantal terreinen komen er hinkelparcours, boomstammen, keien om op te klimmen. In totaal wordt er 2,5 miljoen euro extra vrijgemaakt om de allerkleinste inwoners van het district meer speelruimte en speelplezier te bezorgen.

Er komen ook nieuwe ‘zilveren linten’, beweegroutes voor senioren, onder andere in de Brederodebuurt.

Naar een district dat luistert naar haar bewoners en met hen samenwerkt

Ook de projectmiddelen voor wijk- en burgerinitiatieven gaan er op vooruit. In 2024 en 2025 gaat het om 65 000 euro extra middelen. Er zijn namelijk meer aanvragen dan ooit voor initiatieven op de straten en in de wijken: speelstraten, straatfeesten, wijkfestivals... Dat is te danken aan het goede werk van de zes buurtcoaches, die onder impuls van Groen in de wijken aan de slag zijn gegaan.

Districtsschepen bevoegd voor cultuur, participatie en wijkwerking Femke Meeusen: “Wij willen bouwen aan een district waarin iedereen zich thuis voelt omdat er geïnvesteerd wordt in projecten die mensen samenbrengen, en waar er naar de inwoners geluisterd wordt.”

Normaal gebeurt een budgettaire aanpassing zowel in het voor- als in het najaar. In het voorjaar van 2023 was een aanpassing van de budgetten niet mogelijk door aanhoudende gevolgen van de cyberaanval.