Nog maar eens: "Snoer de mensen de mond."

05 December 2014

OCMW-voorzitter schepenvoor

en sociale zaken Fons Duchateau schaft, zonder enig overleg, van vandaag op morgen het project Klant aan 't woord van het Antwerpse OCMW af. Groen is ontzet. Dit is wederom een symbooldossier en bewijst dat de mening van de kleine man niet belangrijk is voor dit stadsbestuur. Schepen Duchateau vindt het blijkbaar niet nodig om te luisteren naar de mensen en aan de slag te gaan met hun bezorgdheden. Net als vele andere schepenen in dit stadsbestuur, doet hij liefst gewoon zijn eigen goesting. Deze beslissing is een aanfluiting voor geëngageerde burgers die elk op hun manier hun steentje bijdragen aan deze stad. Als stad en OCMW haar dienstverlening wil verbeteren en kwaliteit hoog in het vaandel draagt, moet ze net meer en anders aan inspraak en participatie doen. Door het af te schaffen, zal de dienstverlening op termijn verslechteren.

Met het project Klant aan 't Woord konden OCMW-cliënten mee nadenken over een betere en klantvriendelijkere dienstverlening.
Schepen Duchateau schaft deze dienst achter de schermen af, zonder het gesprek aan te gaan op de OCMW-raad, de OCMW-cliënten, de medewerkers of het middenveld. Het kan niet dat dergelijke belangrijke beleidskeuze geen debat op de OCMW-raad of op de gemeenteraad krijgt. Dit is ontransparant en niet democratisch. Bovendien is er geen menselijke afronding geweest van dit project bij de mensen die eraan deelnamen. Er is geen hoopvol perspectief naar iets nieuw. Er is geen garantie dat inspraak en participatie serieus ter harte zal genomen worden.
 
Groen stelt zich sterk de vraag wat schepen Duchateau dan wel wilt doen. Welk alternatief wilt hij bieden? Welke visie op inspraak en participatie heeft hij? Hoeveel middelen en personeel wilt hij daarin investeren?
 
Groen vindt dat de participatietrajecten die in het OCMW werden opgezet net moeten worden versterkt. Er moet meer aan groepswerking gedaan worden. Er moeten nog sterkere trajecten worden opgezet. Er moet empowerend gewerkt worden, zodat mensen op eigen benen gaan staan en het heft in handen kunnen nemen. Het OCMW kan deze taak op zich nemen, maar kan ze ook uitbesteden aan het middenveld door er convenanten mee af te sluiten. Zo zouden middenveldorganisaties inspraakgroepen kunnen organiseren om zo de stem van OCMW-cliënten of mensen die in moeilijke omstandigheden leven tot bij het beleid te laten komen, om zo te werken aan een kwalitatievere en efficiëntere dienstverlening van stad en OCMW. 
 
Het inspraakverhaal in deze stad is niet hoopvol. Het lijstje waar burgers, middenveld en experts de mond gesnoerd worden, groeit elke dag. Geen inspraak in stadsontwikkelingsdossiers. Geen gehoor bij mobiliteitsdossiers. De stem van experts doet niet terzake. Advies vanuit de districten is niet belangrijk. En stakers die hun stem willen laten horen worden door politie en gerechtsdeurwaarders geviseerd. De mond van de kleine man, wordt gesnoerd. Dit is een bezette stad.

Meyrem Almaci                                              Dirk Avonts

Gemeenteraadslid Antwerpen                           OCMW-raadslid