Nultolerantie voor onnodige agressie en racisme bij Antwerpse politie

08 Februari 2016

De Antwerpse politie kwam de voorbije week verschillende keren in opspraak omwille van brutaal politieoptreden. Dit gaat ten koste van het vertrouwen van de burger en plaatst de 90% andere politiemensen die wel goed bezig zijn, in een slecht daglicht. Daarom vraagt Groen nultolerantie voor elk geval van onnodige agressie en van racisme bij de Antwerpse politie.  De voorbije week kwamen er verschillende meldingen binnen van onnodige agressie bij de politie. Eerst was er de familie H. in de Seefhoek, waar is overgegaan tot een agressieve huiszoeking om zeer onduidelijke redenen. Dan was er het geval van de Studio Brussel-DJ Faisal Chatar die voor verschillende uren werd opgesloten. En ten slotte ging het om de inbeslagname van instrumenten bij een optreden in Café Kiebooms.Groen wil over de zaken zelf geen inhoudelijke uitspraken doen. Deze zaken moeten één voor één onderzocht worden en de juiste conclusies krijgen. Maar meer algemeen is het duidelijk dat er in het Antwerpse korps veel te veel tolerantie heerst voor geweld, brutaliteit en trouwens ook (dat is al lang geweten) voor racisme door politiemensen. En dat is onaanvaardbaar.

'Het is aan de burgemeester en de korpsleiding om duidelijk paal en perk te stellen aan de cultuur van agressie,' stelt Antwerps fractieleider Wouter Van Besien: 'Er moet nultolerantie komen voor elk geval van onnodige agressie en van racisme van de Antwerpse politie. Politiemensen moeten weten dat er sowieso tuchtstraffen op volgen. En klokkenluiders binnen het korps moeten anonimiteit gegarandeerd krijgen.'

Groen is en blijft een grote believer van de lokale politie. Gedreven en correcte politiemensen zijn nodig om onze samenleving te doen draaien. '90% van de Antwerpse politiemensen zijn op een schitterende wijze bezig maar de 10% andere zorgen ervoor dat ons politiekorps in een slecht daglicht komt te staan en dat het vertrouwen in de politie wegebt. Dat mogen we niet laten gebeuren,' besluit Van Besien.

Wouter Van Besien
Gemeenteraadslid Antwerpen