OCMW voert medische waarborg opnieuw in op vraag van Groen

28 April 2016

vraag Groenvoert

Op van het Antwerpse OCMW het systeem van de medische waarborg opnieuw in. Hierdoor hoeven chronisch zieke OCMW-cliënten hun medische kosten niet langer eerst zelf te betalen. De kosten worden rechtstreeks door het OCMW betaald. "Een hele opluchting", aldus arts en OCMW-raadslid Dirk Avonts. "Want sinds de afschaffing van de medische waarborg stelden heel wat patiënten hun zorg uit omdat ze deze niet konden betalen. Het recht op medische zorg is nu opnieuw gegarandeerd."

 

Sinds OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) de medische waarborg enkele maanden geleden afschafte, stapelden de schrijnende situaties zich in snel tempo op. "Enkel na een uitvoerig verslag van de maatschappelijk werker werden er nog kosten terugbetaald", legt Avonts uit. "Hierdoor waren patiënten én maatschappelijk werkers nooit meer zeker dat gemaakte medische kosten zouden worden  terugbetaald. Het gevolg was dat zelfs mensen met een hoge zorgnood  hun zorg uitstelden of erop beknibbelden, uit schrik om geen terugbetaling te krijgen."

 

Het Antwerpse OCMW komt nu terug op die beslissing. "Vanaf nu kunnen patiënten en zorgverstrekkers weer rekenen op een  gegarandeerde terugbetaling van hun medische zorgen. Dit  na een sociaal onderzoek dat kijkt naar  de nood aan medische zorgen en in kaart brengt welke kosten er niet door de ziekteverzekering worden terugbetaald. Oordeelt de maatschappelijk assistent dat een medische waarborg de beste manier is om steun te verlenen, dan wordt dit zo voorgelegd aan het bijzonder comité voor sociale bijstand. Hierdoor wordt meteen ook een hele administratieve rompslomp vermeden", zegt Avonts. "Maatschappelijk werkers moeten niet langer een uitvoerig verslag opmaken om noodzakelijke medische kosten achteraf terugbetaald te krijgen.  

 

Avonts is verheugd met het voortschrijdend inzicht van Duchateau. Al benadrukt hij dat de hele heisa en de bezorgdheid van de afgelopen maanden bij zowel cliënten, zorgverstrekkers als maatschappelijk assistenten vermeden had kunnen worden. "Als de OCMW-voorzitter de signalen die uit de sector kwamen naar aanleiding van de afschaffing van de medische waarborg serieus had  genomen, dan was dit nooit gebeurd. Ik raad hem dan ook aan om in de toekomst eerst zijn oor te luister te leggen bij de mensen op het veld vooraleer beslissingen te nemen vanuit een ivoren toren."