Omar Al Jattari nieuwe schepen in Borgerhout

13 November 2015

Jattari Groenwordt

Omar Al () de nieuwe Borgerhoutse schepen voor Jeugd en Senioren. Hij volgt Roger Koreman (sp.a) op, die met pensioen gaat. Als rasechte Borgerhoutenaar met ervaring in onderwijs en jeugdwerk wil Al Jattari zich de komende drie jaar onder meer concentreren op het creëren van meer groen en open ruimte in Borgerhout en het uitbreiden van een laagdrempelig  vrijetijdsaanbod voor jongerenHij richt zijn aandacht ook op de problematiek van de gekleurde vergrijzing in Borgerhout.   

1.Meer groen en open (speel)ruimte voor Borgerhout

Omar Al Jattari: "In Borgerhout kampen we met een enorm gebrek aan open ruimte. Ons district telt minder dan één  vierkante meter groen per inwoner. De voorbije jaren hebben we als districtsbestuur hard gewerkt aan het upgraden van de beperkte ruimte die we hebben. Denk maar aan het Krugerplein, het Terloplein en het Vincotteplein. Kinderen en jongeren hebben deze ruimte nodig om te spelen en zich te ontplooien. Daar moeten we op blijven inzetten. Binnenkort starten we met de heraanleg van het Jan Borluutplein en het NayaertpleinOok het Plein aan de Joe English staat op de agenda. Als schepen wil ik ook blijven zoeken naar mogelijkheden om nieuwe open en groene ruimtes te creëren. Iedere vierkante meter groen die we in Borgerhout kunnen winnen, is goud waard. Daarom blijven we ook hameren op een publieke groene invulling van bijvoorbeeld Park Spoor Oost en het Moorkensplein."

"Ik vind het belangrijk dat we bij deze projecten oog hebben voor inspraak en betrokkenheid vanuit de buurt. Dat gebeurt op Antwerps niveau te weinig. Door jongeren en  buurtbewoners mee verantwoordelijk te maken voor hun plein en hun buurt verhoog je de betrokkenheid en dat heeft een enorme positieve impact op zowel de leefbaarheid als de veiligheid. Als groen willen wij volop de kaart van de verbinding trekken. Daarom organiseren we niet enkel zelf activiteiten, maar stimuleren en ondersteunen we ook volop buurtinitiatieven."

2.Een laagdrempelig vrijetijdsaanbod in samenwerking met de Borgerhoutse scholen

Omar Al Jattari: "Jammer genoeg hebben lang niet alle Borgerhoutse jongeren toegang tot een kwalitatief vrijetijdsaanbod. Dat is nochtans noodzakelijk om zichzelf te kunnen ontplooien, ontwikkelen en groeien. Het helpt jongeren ook in hun zoektocht naar identiteit en vergroot hun kansen op school. Ik wil samen met de Borgerhoutse schoIen bekijken hoe we het vrijetijdsaanbod op de school of via de school laagdrempeliger kunnen maken. We moeten ouders en kinderen ook beter informeren over het aanbod. Een belangrijke uitdaging is het bereiken van ouders en kinderen die leven in kansarmoede. Dat blijft een uitdaging waar ik volop voor wil gaan: de participatie van kansarmen vergroten door de drempels waar nu tegenaan lopen weg te werken."

3.Jong en oud samenbrengen, met oog voor de gekleurde vergrijzing

Omar Al Jattari"Borgerhout heeft een hoge graad van vergrijzing, die de laatste jaar ook aan het verkleuren is. Samen met de senioren en de verschillende organisaties die zich inzetten voor senioren, wil ik bekijken hoe we als district deze gekleurde vergrijzing kunnen opvangen.  Ons seniorenaanbod moet dringend 'geïnterculturaliseerd' worden. We moeten een aanbod hebben voor alle senioren in Borgerhout, ook voor de senioren met migratieroots. De zorg voor ouderen met migratieroots speelt zich vandaag voornamelijk binnen de familie af. Door het groeiende aantal 'gekleurde' senioren moet ook het zorgaanbod verder worden uitgebouwd en aangepast aan hun specifieke noden. Samen met de senioren zelf én het Antwerpse stadsbestuur wil ik bekijken wat de noden zijn en welke projecten we hiervoor kunnen opstarten."

"De combinatie tussen mijn twee bevoegdheden - jeugd en senioren -  schept volgens mij heel wat mogelijkheden. Ik vind het belangrijk om jongeren en ouderen samen te brengen. Zij kunnen van elkaar leren en elkaar helpen. Vandaag heerst er te veel onwetendheid, vooroordelen en angst tussen enerzijds de 'gekleurde' jeugd en de 'witte' vergrijzing. Ik zou graag een aantal projecten opzetten om beide groepen dichter bij elkaar te brengen en een aantal van deze vooroordelen en angsten weg te werken. Bijvoorbeeld door onze jongeren in te zetten om senioren te begeleiden en te ondersteunen bij het ontdekken van de wereld van technologie en ICT. Anderzijds kunnen ook senioren hun kennis delen, bijvoorbeeld door jongeren te helpen in hun onderwijsloopbaan. Ik denk daarbij onder meer aan projecten rond huiswerkbegeleiding, Nederlands als tweede taal, vrijetijdsbesteding ?"

 

Biografie Omar Al Jattari

Omar Al Jattari is een Borgerhoutenaar in hart en nieren. Samen met zijn twee broers en 2 zussen groeide hij op aan het Terlooplein, waar zijn ouders nog steeds wonen. Zelf woont Al Jattari al meer dan 28 jaar in Antwerpen, waarvan het grootste deel intra muros. Tijdens zijn studies (eerst aan het lyceum aan het Krugerplein, later aan het Handelsinstituut in Merksem) was hij actief in het jeugdwerk, onder meer bij de stedelijke jeugddienst, JES, Kwibus en als hoofdanimator bij het Ravotkot. In het hoger onderwijs volgde Al Jattari een lerarenopleiding. Op dit ogenblik werkt hij als onderwijsopbouwwerker bij vzw de Schoolbrug . Deze organisatie zet zich in voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in het Antwerps onderwijs. Al Jattari specialiseerde zich in de instroom en doorstroom van kansengroepen binnen het hoger onderwijs en werkt aan het professionaliseren van aspirant-leerkrachten in het omgaan met de grootstedelijke context en diversiteit in de Antwerpse scholen.

Al Jattari is mede-oprichter van SOS, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de begeleiding en ondersteuning van kansarme kinderen en hun ouders in Borgerhout bij het maken van hun huiswerk en bij het creëren van een onderwijsondersteunend klimaat. SOS spant zich ook in om samen met andere lokale verenigingen en organisaties acties op te zetten om het samenleven in diversiteit in Borgerhout te bevorderen.

Omar Al Jattari zette zijn eerste stappen in de Antwerpse politiek in 2011, onder meer door voor Groen Borgerhout mee te werken aan dossiers rond jeugd, onderwijs en armoede.  Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond hij op de 9de plaats op de kartellijst sp.a-Groen. Dankzij zijn grote aantal voorkeursstemmen geraakte hij rechtstreeks verkozen voor de districtsraad van Borgerhout. Na het vertrek van collega-raadslid Ikram Kastit (Groen) naar de Antwerpse gemeenteraad werd al Jattari  vorig jaar voorzitter van de Borgerhoutse districtsraad. Op 9 november 2015 werd hij door het Borgerhoutse partijbestuur unaniem verkozen tot schepen van Jeugd en Senioren.