Oosterweel: Groen ziet positieve zaken, maar wil twee knelpunten uit de weg.

25 Juni 2018

Oosterweel: Groen ziet positieve zaken, maar wil twee knelpunten uit de weg.

Groen is blij met de stappen die gezet werden in het Oosterweeldossier, maar haalt twee essentiële aanpassingen aan: Oosterweel Light is nodig en dus moet de Hollandse Knoop weg. Ook de gaten in de overkapping blijven een doorn in het oog. Wouter Van Besien: “We zijn heel blij met de verschillende concrete projecten die vandaag zijn voorgesteld. Er blijven echter twee fundamentele knelpunten die we uit de weg moeten ruimen om de overkapping vol te laten renderen. Zolang de Hollandse Knoop in zijn huidige vorm blijft, kan er geen volledige overkapping komen. En de gaten moeten weg. We mogen geen half werk doen.” Positieve elementen De overkapping aan de Jan De Voslei is een goed project dat Groen aanmoedigt. Het Kiel, dat momenteel weinig open ruimte heeft, kan deze overkapping goed gebruiken. Het Scheldebalkon, de Scheldebrug en het fietsnetwerk op Linkeroever zijn belangrijk om de fietsring rond te maken. Ook de geluidsprojecten voor Zwijndrecht en Linkeroever juicht de partij toe. Het waterpark is een geweldig project. Alleen vraagt Groen zich af hoe dit accordeert met de beslissing van de stad om de Schijn-Scheldeverbinding niet aan te leggen. De partij is ervan overtuigd dat de aanleg van die verbinding noodzakelijk is voor de waterhuishouding in de wijken Dam en Deurne-Noord. Oosterweel Light is nodig, de Hollandse Knoop moet weg In het project-MER wordt momenteel een compacter ontwerp voor de Hollandse Knoop onderzocht. Dit is essentieel om de overkapping tussen Deurne-Noord en Spoor Oost (Antwerpen-Noord – Borgerhout) te kunnen verwezenlijken. Groen pleit ervoor om die compactere versie van de Hollandse Knoop te verwerken in het plan dat nu voorligt. Aan het Noordkasteel zijn nog steeds optimalisaties nodig, als gevolg van de Oosterweel Light, om er meer recreatief groen en water te behouden. Groen is tevreden dat er een verdiepte ligging van Ring Noord (tussen Merksem en Luchtbal) wordt voorzien. Op die manier ligt de Ring klaar om een overkapping te kunnen bouwen tussen Merksem en Luchtbal. Wel wordt daar nog steeds een verbreding van autostrade tussen de Groenendaallaan en de Masurebrug voorzien. Die verbreding past niet in de filosofie van het Toekomstverbond waar deze weg deel zou uitmaken van de Stedelijke Ringweg en dus minder verkeer zal moeten dragen.  Van Besien: “Door te kiezen voor de Oosterweel Light kan het aantal rijstroken op de autostrade tussen de Groenendaallaan en de Masurebrug beperkt worden, waardoor tijdens de werken de overlast voor de bewoners van de wijk aan de Rietschoorvelden, tot een minimum beperkt kan worden. De leefbaarheid en veiligheid van de wijk moet gegarandeerd worden tijdens én na de werken. De groene buffer moet maximaal behouden blijven. Door te kiezen voor de Oosterweel Light zal er na de werken een volledige overkapping, zonder gaten, kunnen ontstaan tussen de Groenendaallaan en de Masurebrug. Zo zal er een volwaardige groene verbinding kunnen komen tussen Merksem en Luchtbal.” De gaten moeten dicht In de zone tussen den Dam, Merksem en Deurne-Kronenburg gebeurt er maar een half overkappingsproject. De geluidsoverlast verbetert daar, maar de luchtkwaliteit zal slechter worden. Een groot gat zal ervoor zorgen dat het gecreëerde groen als buffer zal dienen, maar nog niet als gezond gebruiksgroen. Een grondige studie om de gaten dicht te maken, is absoluut noodzakelijk. Alleen door de gaten dicht te maken, zal de overkapping écht renderen.Voor een eventuele latere overkapping tussen Luchtbal en Merksem geldt hetzelfde als op den Dam: voorlopig heeft men enkel ontwerpen gemaakt met grote gaten in het plan.Het ontwerp voor de knoop aan de Groenendaallaan moet nog verbeteren, waardoor er een kwaliteitsvolle stationsomgeving Luchtbal kan gecreëerd worden, met een goede bereikbaarheid van het vernieuwde station Luchtbal vanuit Merksem. Een veilige en conflictvrije oplossing voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer aan in deze zone is cruciaal. Groen pleit voor een volledige overkapping van de ring en vraagt dus om als volgende stap de overkapping van de zuidelijke ring onder handen te nemen. Het bermenlandschap in de plaats van een overkapping kan nooit de bedoeling zijn. Tot slot betreurt Groen dat het Landschapspark Linkeroever nog niet wordt uitgevoerd. Dit was een prachtig project voor de stad. De partij pleit er dan ook voor om dit park zeker in een volgende fase mee op te nemen. “Er zitten mooie projecten in wat is voorgesteld”, besluit Van Besien. “Voor ons blijven er echter een aantal zaken van essentieel belang om deze prachtige droom voor onze stad te realiseren. We zullen nog vele jaren moeten overkappen. Daar zal dus ook het nodige geld voor voorzien moeten worden.”