Groen pleit voor Oosterweel light: De Hollandse Knoop moet weg

17 April 2018

Groen pleit voor Oosterweel light: De Hollandse Knoop moet weg

De districten Borgerhout en Deurne nodigden op 16 april de ontwerpteams van Over De Ring uit om hun voorstellen over de overkapping van de Ring ter hoogte van Borgerhout en Deurne toe te lichten.

’t Schijnverbond, bewonersgroepen en buurtbewoners uit Deurne, Borgerhout en Antwerpen-Noord, die zich hebben verenigd rond dit dossier, kreeg de kans om haar geloofsbrief voor te stellen.
 
De voorgestelde ontwerpen bevatten een aantal positieve elementen. Zo juicht Groen toe dat het ontwerpteam heeft beslist om de overkapping in te zetten voor de opvang van water, dat lightrailstations worden ingericht, en dat een aparte rijstrook voor het openbaar vervoer wordt voorzien op de singel. Groen is ook blij met de rechtstreekse verbinding voor voetgangers tussen het Terloplein en Deurne-dorp. Er zijn echter twee grote struikelblokken in Deurne en Borgerhout, die een volledige overkapping nog steeds onmogelijk maken.
 
Enerzijds is er de Hollandse Knoop, die nog steeds niet weg is: “Zolang ‘Oosterweel heavy’ als uitgangspunt blijft gelden, zijn alleen minder goede oplossingen mogelijk”, stelt Marij Preneel van Groen Borgerhout. “De complexe aansluiting en het kluwen van op- en afritten aan het Sportpaleis zijn problematisch. Die zogenaamde ‘Hollandse Knoop’ met 27 baanvakken blijft de volledige overkapping van de Ring tegenwerken. Ringland heeft hier nochtans alternatieven voor uitgewerkt, met minder luchtverontreiniging en geluidsoverlast voor Borgerhout en Deurne, maar die worden door de BAM en de Vlaamse administratie genegeerd.”
 
Voor Groen Borgerhout en Groen Deurne is het onaanvaardbaar dat de MER zich nog moet uitspreken terwijl de voorbereidende werken van BAM voor de bouw van een Oosterweelverbinding in de omgeving van ’t Schijnpoort onverminderd verder gaan. De plannen en mogelijkheden kunnen er immers heel anders uitzien zonder een Hollandse Knoop. In het Toekomstverbond is er afgesproken om een Oosterweel-Light-versie, mét een slankere aansluiting ter hoogte van het Sportpaleis te onderzoeken in het project-MER. De resultaten van dat project-MER verwachten we pas in het najaar.
 
Naast de Hollandse Knoop is ook de E313 een achilleshiel in het project: “De voltallige districtsraad van Deurne heeft in maart voor de derde keer een advies geschreven om werk te maken van de intunneling van de E313”, vervolgt Karen Maes van Groen Deurne. “Het is dan ook een gemiste kans dat dit niet mee opgenomen is  in de opdracht aan de ontwerpers. Groen Deurne en Groen Borgerhout vragen daarom om prioriteit  te maken van de aanleg van de ondergrondse A102. Zo kan de E313 tussen het rondpunt van Wommelgem en de Ring, en ter hoogte van de tuinwijk in Deurne en het Rivierenhof, stevig afgeslankt worden. De aansluiting van de E313 met de Ring kan dan volledig overkapt worden. In afwachting pleiten we wel al voor voorbereidende ingrepen en flankerende maatregelen.”
 
Het Toekomstverbond heeft een belangrijke aanzet gegeven om tot oplossingen te komen. Maar het werk is nog niet gedaan. Groen Borgerhout en Groen Deurne hopen alvast dat de bekommernissen en de voorstellen van ’t Schijnverbond mee worden opgenomen in de laatste fase van de ontwerpen. Alleen een objectief onderzoek naar alle verschillende mogelijkheden biedt garantie voor een duurzame en leefbare oplossing.