Op het juiste spoor?

03 Mei 2015

Traject  Nu de plannen voor de Noorderlijn definitief worden, komen meer en meer inwoners tot het 

besef dat de tram niet tot Ekeren zal komen

 

Voor de derde maal werd het traject van de Noorderlijn verkort.  Eerst zou de tram door Ekeren tot aan de Leugenberg komen, met een P+R.  Daarna tot aan de inkom van het dorp met een keerlus ter hoogte van de Steenstraat en De Beukelaarlaan. 

En nu tot aan de Havansite, hoek Noorderlaan - Ekerse Steenweg.

 

http://www.operaplein.be/files/plannen_OO_toekomst/noorderlaan_04_keerlu...

 

De plannen gaan al vele jaren mee. Van de ruimtelijke structuurplannen tot in het Masterplan 2020. 

 

Ilse De Schutter (Groen) werd reeds verschillende malen aangesproken door bezorgde, geschrokken en boze burgers die de verkorting onbegrijpelijk vinden.   Dat meer dan 1 jaar na de beslissing pas mensen de impact van de beslissing beseffen geeft het belang van dit dossier aan.

 

Achterkamerpolitiek

 

Zeer verontrustend is dat de argumentatie voor deze beslissing nergens openbaar te vinden is.  In verschillende stukken wordt verwezen naar een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, naar briefwisseling,...  Maar men wil ons deze stukken niet ter beschikking stellen.

 

http://atv.be/nieuws/2013-10-12/geen-tramlijn-in-ekeren-centrum/

 

Feit is dat dit punt nooit heeft voorgelegen op de districtsraad voor deze beslissing.  De meerderheid stelt dat 75% van de Ekerenaars voor de huidige coalitie heeft gestemd.  Deze coalitie had het tegenhouden van de tram in Ekeren als één van de belangrijkste gelijklopende punten. Dus 75% van de Ekerenaren is tegen een tram door Ekeren.

 

Reeds verschillende malen werden zaken buiten de oppositie om  "besproken".  Zo kunnen beslissingen worden genomen zonder lastige vragen te moeten beantwoorden. 

 

Groen Ekeren wil tram door Ekeren terug op de agenda brengen

 

In recente dossiers heeft Ilse De Schutter de tram aangehaald in onze argumenten (bvb. visienota centrum Ekeren).  In de hoop dat de tram terug op de agenda komt. Momenteel werken we aan een inhoudelijke nota.  Daarna gaan we op zoek naar mensen die mee over het concept van de tram door Ekeren na te denken. Inhoudelijk en beredeneerd. Alle pro's en contra's af te wegen. 

Met het oog op onze echte toekomst.

 

U wil mee denken?  Stuur een mail naar : [email protected]

Guido Staes

Groen Ekeren