Blij met oproep integriteitsbureau voor meer transparantie

12 Januari 2018

Blij met oproep integriteitsbureau voor meer transparantie

Het integriteitsbureau vraagt het Antwerpse college om de gedragscode voor collegeleden bij te sturen.

Het oordeelt dat het begrip ‘schijn van partijdigheid’ te vaag is om te beoordelen of collegeleden al dan niet in de fout gaan in hun contacten met de privésector. Tegelijk vraagt het ook dat er vanaf nu een duidelijk register wordt bijgehouden van alle ontmoetingen tussen burgemeester en collegeleden met ontwikkelaars. “We zijn blij met deze oproep naar meer transparantie”, reageert Joris Giebens.

De uitspraak komt er na een melding van Groen en sp.a naar aanleiding van de aanwezigheid van verschillende collegeleden op een privé-etentje van projectontwikkelaar Land Invest in Het Fornuis. Volgens het integriteitsbureau heeft het college geen grove fout gemaakt. “Dat aanvaarden we”, zegt Giebens. “Tegelijkertijd zegt het bureau dat de gedragscode op dit ogenblik onvoldoende helder is om een uitspraak te doen over de schijn van partijdigheid.”

Giebens is opgetogen met de aanbevelingen van het bureau om de gedragscode bij te sturen en een ontmoetingsregister bij te houden. “Onze klacht is er gekomen om meer openheid en transparantie te krijgen in de relaties die het stadsbestuur onderhoudt met de privé. Dat is een goede zaak. We roepen het Antwerpse stadsbestuur op om deze aanbevelingen ter harte te nemen en er snel werk van te maken.”

Volgens Giebens is het van het grootste belang dat het college alle schijn van particuliere begunstiging vermijdt. “Het bijhouden van een register waarin alle contacten tussen bestuur en privé worden bijgehouden en waarin ook een verslag wordt gemaakt van deze gesprekken, is een aanbeveling die wij ten volle ondersteunen. Het is belangrijk dat er bij stadsontwikkelingsprojecten genoeg afstand bestaat tussen beleidsvoerder en ontwikkelaar en dat de contacten tussen beiden in alle transparantie verlopen.” Groen herhaalt ook haar oproep om in het kader van de beloofde transparantie alle niet-publieke documenten openbaar te maken.