Parking op de Konijnenwei?

13 Oktober 2014

Joris Giebens ondervroeg op de commissie ruimtelijke ordening van 13 oktober 2014 schepen Van de Velde over de toekomst van de Konijnenwei.  Groengeen

is voorstander van parkeerplaatsen op de Konijnenwei. Dit stukje groen moet een buurtpark wordenHet parkeerprobleem oplossen? Dat kan ook anders!

We kregen weinig concrete antwoorden van Schepen Van De Velde, ook geen engagementen rond het buurtpark en veilige verbindingen er naartoe. Wel één antwoord: er komen 150 à 200 parkeerplaatsen op de Konijnenwei.

 

Bekijk hier het filmpje:

 

 

INFORMATIEVE VRAAG

Beste schepen,

Er heerst onduidelijkheid over de toekomst van de Konijnenwei. Graag had ik een antwoord op volgende vragen;

Over de parking:

Komt er een parking?
Over hoeveel parkeerplaatsen gaat het?
Wat zal de oppervlakte van de parking zijn?
Wordt het een buurtparking en/of een "park and ride"?
Op welke plek zou de eventuele parking ingeplant worden? Kunt u dit op een kaart op de commissie tonen?
Wat is de planning wat betreft deze parking? Is er al budget voorzien voor deze parking? Hoeveel?

Over het buurtpark. In januari van dit jaar kondigde u 6ha buurtpark aan op de Konijnenwei.

Gaat u nog steeds voor 6ha buurtpark?
Wanneer gaat u dit buurtpark realiseren?
Kunt u op kaart op de commissie aanduiden hoe en waar u dit buurtpark wilt inplanten?
Plant u maatregelen om de bereikbaarheid voor zwakke weggebruikers en de verkeersveiligheid rond het buurtpark te verbeteren?
Is er al budget voorzien voor dit buurtpark? Hoeveel?

Tot slot:

Zijn er ook andere plannen met het terrein? Wat zijn de andere plannen?
Wat gaat u naar de buurtbewoners ondernemen?

Hartelijk dank,

Joris Giebens