Geen ondertunnelde Kaaien!

15 Juli 2022

Geen ondertunnelde Kaaien!

"Dit gaat in tegen alle principes van een duurzaam mobiliteitsbeleid, een klimaatbeleid, een stadsontwikkeling die respect toont voor erfgoed en bovenal, een beslissing die geen rekening houdt met de mening van omwonenden.”

Groen verwijst waanzinnige plannen voor Kaaien naar de vuilbak

Antwerpen, 15 juli 2022 – Groen nam met afgrijzen kennis van de beslissing van het stadsbestuur (N-VA, Vooruit, Open VLD) om ter hoogte van de Ernest Van Dijckkaai een verdiepte kaaiweg aan te leggen. Gemeenteraadslid Ilse van Dienderen: “Onbegrijpelijk. Dit gaat in tegen alle principes van een duurzaam mobiliteitsbeleid, een klimaatbeleid, een stadsontwikkeling die respect toont voor erfgoed en bovenal, een beslissing die geen rekening houdt met de mening van omwonenden.”

De Kaaien zijn volgens Groen perfect om verkeersluw te maken, als onderdeel van een breed mobiliteitsplan voor de stad. Van Dienderen: “Met de plannen die nu voorliggen, worden opnieuw meer auto’s tot in het centrum gelokt, met nog meer parkingplaatsen en beton. Dat is geen modern mobiliteitsbeleid. Als het stadsbestuur een écht mobiliteitsbeleid wil invoeren, dan kiest het aan de Kaaien voor een verkeersluwe inrichting met prioriteit voor zwakke weggebruikers en openbaar vervoer.”

Groen betreurt dat het stadsbestuur opnieuw een roekeloze beslissing neemt. De partij vraagt zich af wie die verdiepte kaaiweg wil? Wie meer doorgaand verkeer aan de Kaaien wil? Wie meer beton in onze stad wil? En wil belastinggeld in dit waanzinnige project wil pompen?

Met de verdiepte kaaiweg wordt zowel een ondergrondse parking als een snelle ondergrondse autoverbinding gerealiseerd ter hoogte van het Steen. Nadat de heraangelegde Leien al meer auto's naar het stadscentrum trekken, wordt dat nu ook het geval voor de Kaaien. Van Dienderen: “Het zou net de bedoeling moeten zijn om de verbinding tussen stad en Schelde aan te halen, en de Kaaien verkeersluw te maken. Dit bestuur doet net het tegenovergestelde: meer wagens naar de kaaien halen en de doorstroming verhogen.”

Verder betreurt Groen dat het opnieuw beton is dat regeert: uiteraard zal deze nieuwe tunnel tot meer beton leiden, zowel bovengronds als ook ondergronds. Dat is een dom plan: we zitten hier in het alluvium van de Schelde. Zowel om de tunnel aan te leggen als om hem te onderhouden zal water opgepompt moeten worden. De droogte in onze stad zal hierdoor alleen maar toenemen: de grondwatertafel staat al te laag. En was het niet net de bedoeling van het waterplan en de bemalingsstrategie om de droogte in onze stad te lijf te gaan?

Dat voortdurend droogpompen zorgt er ook voor dat onze stad sneller opwarmt. Van een klimaatrobuuste stadsontwikkeling is hier dus hoegenaamd geen sprake. De geloofwaardigheid van dit bestuur op vlak van klimaatbeleid is opnieuw tot onder nul gezakt. En dat terwijl net deze week met grote trom de 'prijzen' van het klimaatfonds uitgedeeld worden. Wat baat het subsidies te geven aan goedbedoelde initiatieven om meer bomen en groene gevels in de stad te krijgen of ecohubs in bedrijventerreinen te realiseren, als de stad zelf allemaal betonprojecten uit haar hoge hoed tovert? De verdiepte kaaiweg past in het rijtje miskleunen als de bouw van kantoren en brandweerkazerne aan de Kielse Vest, de verkaveling van de Kwadevelden en Hoekakker, de 'oase van rust en groen' aan het Mediaplein, de twee hoogbouwtorens en ondergrondse parking van de Pelikaansite, de Maritieme Campus naast de Hobokense Polder ... het lijstje is akelig lang.

Die verdiepte kaaiweg doorsnijdt niet alleen het alluvium van de Schelde, maar ook het historisch hart van de stad. De Middeleeuwse Walburgiskerk en de burchtmuur maar ook de rui die komt uit de Suikerrui moeten door deze verdiepte kaaiweg gedwarst worden. Definitieve schade aan het archeologisch patrimonium van deze stad.

En tot slot, bewonersgroepen verenigen zich tegen dit project. Het heeft er alle schijn van dat de realisatie van dit project in een nieuwe juridische slag zal resulteren. Dat schijnt dit stadsbestuur niet te deren. Arrogant zet het haar pad voort, tegen wil en dank. Voor de Maritieme Campus komt er een procedure bij de raad van vergunningsbetwistingen, het RUP Pelikaan zal worden aangevochten bij de Raad van State, Vespa trekt haar vergunningsaanvraag voor de brandweerkazerne en kantoren noodgedwongen terug in...

“Deze beslissing is niet gedragen, en opent de deur voor eindeloze juridische stappen. Het stadsbestuur blijft koppig kiezen voor mobiliteitsrecepten uit het verleden”, besluit van Dienderen. “Deze verdiepte kaaiweg is een miskleun, een smet op het blazoen van onze historische stad, een symptoom van een falend mobiliteits- en klimaatbeleid.”

<< Teken hier onze petitie! >>