Politiegate aangrijpen om alle feiten naar boven te brengen.

25 Maart 2016

Het was een schok die door Antwerpen ging toen het parket ons inlichtte over de Antwerpse agenten die beschuldigd worden van afpersing, diefstal en geweld en dat op mensen in precaire situaties. Hallucinant. Politieagenten in uniform die tijdens het werk mensen zonder papieren zonder aanleiding oppakten, geld afnamen, afranselden? Agenten die op die manier ook heel de politie, ook de goeie integere correcte politieagenten in een slecht daglicht plaatsen. Het is machtsmisbruik om misselijk  van te worden.  Bovendien gaf het parket aan dat dit mogelijks al jaren aan de gang is. Uit de berichtgeving rond de zaak blijkt dat de bende blijkbaar ook een naam had: de Bende van Mega Toby en Sproetje. Als dat waar is, als er over die bende gesproken werd, als die gekend was, dan weten we dat mensen binnen de politie op de hoogte waren. Het is sowieso onbegrijpelijk dat als dit tijdens de diensturen gebeurt, op momenten waarop agenten opdrachten krijgen, gevolgd worden, verslagen moeten afleveren dat dit eventueel jarenlang onopgemerkt zou gebleven zijn.

 

Dit alles vraagt grondig onderzoek. Onderzoek, niet alleen naar wat die agenten die beschuldigd worden precies gedaan hebben, maar ook onderzoek naar hoe het komt dat het korps dit zo laat heeft ontdekt, dat dit  is kunnen  gebeuren en blijven gebeuren. Als we het vertrouwen van de bevolking in de politie terug willen opkrikken, moeten beide aspecten onderzocht worden. Als we de Antwerpenaar opnieuw vertrouwen willen geven, mag dit onderzoek niet door de lokale politie zelf gedaan worden, maar moet het Comité P dit onderzoek doen.