Prioriteiten voor nieuwe schepen van stadsontwikkeling

02 Mei 2018

Prioriteiten voor nieuwe schepen van stadsontwikkeling

Sinds 1 mei heeft Antwerpen een nieuwe schepen voor stadsontwikkeling. Bart De Wever neemt deze bevoegdheid over van Rob Van de Velde.

Wouter Van Besien: "De nieuwe schepen heeft nu nog acht maanden om iets te realiseren. Ik roep op om dit niet als een formaliteit te beschouwen, maar om heel bewust nog enkele belangrijke en haalbare projecten te realiseren. Om daarbij te helpen, legt Groen vanavond een vijfpuntenprogramma voor op de gemeenteraad. Het zijn stuk voor stuk projecten die Antwerpen op het spoor van de toekomst zetten."

Duurzame mobiliteit

Groen pleit voor de invoering van de mobiliteitsnorm in plaats van de parkeernorm bij nieuwbouwprojecten. De bouwcode voorziet nu dat nieuwbouwprojecten allemaal parkeergarages moeten voorzien. Door er een mobiliteitsnorm van te maken, is het aan de ontwikkelaars om duurzame mobiliteitsmogelijkheden voor de toekomstige bewoners te voorzien.

Groen in de stad

We vragen de schepen om nog voor het einde van de legislatuur 50 toekomstbomen te planten in de stad.

Stadsontwikkeling

Voor de Slachthuissite roepen we op om werk te maken van een leefbare schaal. In het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan moet rekening gehouden worden met de opmerkingen en adviezen, vooral op vlak van lagere densiteit.

Erfgoed

Groen vraagt een concrete oplossing voor het behoud van geïnventariseerde waardevolle winkelinterieurs.

Transparant bestuur

We roepen de schepen op om werk te maken van een transparantieregister voor contacten tussen het schepencollege en projectontwikkelaars.