Rechter geeft Value Trading ongelijk

15 November 2023

Rechter geeft Value Trading ongelijk

We laten ons niet muilkorven. Elke burger heeft het recht om bezorgdheden te uiten. We zijn blij dat de rechtbank ons nu gelijk geeft. Ook in milieuzaken is het recht van het vrije woord heilig. Gelukkig maar. Dat is democratie.

Antwerpen, 15 november 2023 - In september 2022 dagvaardde de goudfabriek Value Trading Groen Antwerpen, met name toenmalig voorzitster Giuliana Chirinos Saavedra (op naam!). Groen Antwerpen had een flyer opgemaakt waarin de partij de omwonenden opriep om bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek voor de vergunning. Al langer is het de overtuiging van Groen dat dat bedrijf niet thuishoort in woongebied.

Die flyer was duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten bij Value Trading. Groen maakte in de flyer gewag van het verwerkingsproces van edele metalen, waarbij zware metalen kunnen vrijkomen. Value Trading eiste dwangsommen om te stoppen met de verspreiding van de flyer en om een correctie rond te sturen. Je reinste intimidatie.

En nu geeft de rechter Groen ten gronde gelijk. Dit lezen we in het vonnis: 'Het kan echter onmogelijk worden gesteld dat eerste verweerster (Giuliana Chirinos Saavedra, en dus Groen Antwerpen, nvdr), door een flyer te verspreiden waarin in het algemeen werd aangehaald dat bij verwerking van goud en zilver zware metalen kunnen vrijkomen, foutief zou hebben gehandeld. Blijkens alle aangehaalde adviezen was die bewering immers zonder meer juist: de werkelijke discussie is of er hoger dan toegelaten emissie is of kan komen'.

Groen ziet hierin een overwinning voor onze rechtsstaat en de democratie. "Het mag wel eens gedaan zijn met bedrijven die mondige organisaties en burgers voor de rechtbank sleuren. Value Trading probeert met zware middelen bewoners, ministers en politieke partijen te laten zwijgen. Maar we laten ons niet muilkorven. Elke burger heeft het recht om bezorgdheden te uiten. We zijn blij dat de rechtbank ons nu gelijk geeft. Ook in milieuzaken is het recht van het vrije woord heilig. Gelukkig maar. Dat is democratie. We blijven bij ons standpunt dat dat bedrijf niet thuishoort in woongebied en dat iedere vorm van extra milieubelasting voor de wijk er een te veel is", aldus Ilse van Dienderen, fractieleider Groen Antwerpen.