Red Rataplan

30 Juni 2016

'Als Rataplan zou verdwijnen, dan verliest Borgerhout een van haar culturele steunpilaren. Daarnaast zou het ook een enorme klap betekenen voor de buurt waarin Rataplan huist,' vreest Inge Jooris, districtsraadslid voor Groen in Borgerhout. De partij dringt aan op een snel overleg tussen het districtsbestuur en het Antwerpse bestuur: 'Alles moet nu in het werk gesteld worden om het Rataplan te redden.' Borgerhout met haar 46 500 inwoners heeft geen echt cultureel centrum. Rataplan samen met De Roma en 't Werkhuys vormen samen een alternatief cc. 'Door de combinatie van die drie cultuurhuizen blijft het cultuurbeleid in Borgerhout een goedkope oplossing voor de overheid. De drie vzw's werken hard met een minimum aan overheidssubsidies en blijven overeind dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Dat verdient eerder aanmoediging dan drooglegging,' stelt Jooris.Er is een grote nood aan cultuur in de buurt en ook op vlak van buurtwerking is Rataplan actief. Het huis ligt midden in een wijk waar de nood aan een laagdrempelig cultuuraanbod zeer groot is: een derde van de Borgerhoutenaren is jonger dan 18 jaar, een derde van de gezinnen leeft in armoede. Jooris: 'Rataplan moet absoluut blijven bestaan omdat het onmisbaar is voor het lokaal cultuurbeleid en de buurtwerking. Zo zorgt Rataplan ervoor (ondersteund door subsidies van het district) dat elk kind in Borgerhout minstens 1 keer per schooljaar naar een theatervoorstelling kan gaan. Maar weinige huizen doen haar dat na.'

Groen Borgerhout dringt aan dat het Borgerhoutse bestuur snel samenzit met het Antwerpse bestuur zodat ze samen kunnen bekijken hoe het voortbestaan van Rataplan kan verzekerd worden.