Reuzenpark kan tekort aan buurtgroen oplossen

14 November 2022

Borgerhout

Het is ondertussen 12 jaar geleden dat de stad Antwerpen en het district Borgerhout de aanleg van een park planden aan het Moorkensplein. Er werden zelfs een aantal huizen onteigend.  

In juni van dit jaar vernamen we uit de pers dat, in tegenstelling tot de beloofde groenruimte, er een veel groter bouwblok zou gebouwd worden, dan oorspronkelijk gepland. Ik vroeg daarom in de districtsraad om de buurtbewoners te betrekken bij de opmaak van de nieuwe plannen en grondig te bekijken of er op andere plekken in Borgerhout ruimte is om een bibliotheek, kinderopvang of het Huis van het Kind onder te brengen. Na al die jaren de buurtbewoners voor een voldongen feit stellen, kan echt niet.

De nood aan buurtgroen tussen de Turnhoutsebaan en Plantin-Moretuslei is groot en dat beseffen ook de buurtbewoners die zelf aan de slag gingen om alternatieven uit te werken.

Wij van Groen Borgerhout vragen dan ook aan het stadsbestuur om de pauze knop even in te drukken en in dialoog te gaan met de actiegroep. 

Anneleen Lauwers /  Districsraadlid