Rode Loper voor fietsers door Antwerpen Noord is een positieve zaak

19 Januari 2015

Door Antwerpen Noord komt een rode loper voor fietsers die de link moet maken tussen Merksem, Den Dam, het St Jansplein en de Stationsbuurt. Deze fietsroute is een gezamenlijk initiatief van het district Antwerpen en de stad. Het is een idee dat de voorbije jaren is gegroeid en nu concreet vertaald wordt in, onder andere, de toekomstige heraanleg van de Lange Dijkstraat als fietsstraat.  Als Groen District Antwerpen vinden we dit een

positieve ontwikkeling die mede mogelijk gemaakt wordt door onze bestuursdeelname in het district Antwerpen. 
Waarom is dit zo positief?

 • Dit is een nieuwe route door één van de dichtstbevolkte buurten van Vlaanderen. Dit is m.a.w. geen parallelweg maar een fietsimpuls in een wijk met weinig tot geen fietsinfrastructuur.
 • De toekomstige heraanleg van de Lange Dijkstraat als fietsstraat is meer dan een rode asfaltlaag leggen in een bestaande straat. De straat wordt heraangelegd met als uitgangspunt een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers te creëren tussen het Sint Jansplein en Spoor Noord. Ook het lopende speelweefselonderzoek geeft aan dat een dergelijke aanpak van deze link nuttig is, nog los van de volledig te realiseren route.
 • Dit gebeurt in goed overleg tussen district en stad.

 

Wat de aangekondigde rode loper betreft die, hoofdzakelijk in Borgerhout, een parallelroute zou moeten vormen voor de Turnhoutsebaan, vragen we overleg tussen de betrokken districten en de stad. Een mogelijke realisatie hoort afhankelijk te zijn van dat overleg.

Gezien de manier waarop de stad ook graag uitpakt met deze rode loper door het Noord, zou het logisch zijn dat ook de stad een extra inspanning zou doen om deze mee te realiseren. Nu liggen de investeringskosten enkel bij het district.

 

Concreet bestaat deze 2,2 km lange toekomstige route uit volgende onderdelen:

 • Ter hoogte van Den Dam vervangt een fietsbrug de huidige brug van de Ijzerlaan. Zo wordt de link gelegd met Merksem en de fietsostrades langs het Albertkanaal en via de Luchtbal naar Essen.
 • De Samberstraat maakt via het Damplein de verbinding met Park Spoor Noord.
 • De route door Park Spoor Noord vormt reeds een kwart van de route.
 • De Lange Dijkstraat vormt de link tussen Park Spoor Noord en het Sint Jansplein. Deze straat vormt een kwart van de route.
 • Over het Sint Jansplein sluit de route aan op de Rotterdamstraat en verder langs onder andere de Van Stralenstraat naar de stationsbuurt. Het Sint Jansplein vormt ook reeds 200 m van deze route.
 • De volledige route is nog niet vertaald in concrete investeringen, dit volgt later.
   

Andere maatregelen van het district voor het fietsveilig maken van Antwerpen Noord:

 • Een volledige omvorming van Antwerpen Noord tot zone 30 is opgestart. Zo ontstaat een coherent snelheidsregime voor de volledige wijk, afgestemd op deze woonwijk met een bijzonder hoge bevolkingsdichtheid.
 • De heraanleg van de Viséstraat start binnen enkele maanden. De Halenstraat, met fietspad, volgt eind dit jaar.
 • Nog andere straten rond Park Spoor Noord staan gepland om een verkeersveilige heraanleg te krijgen in deze legislatuur: Ellermanstraat, Bredastraat. Naast een aantal andere straten: Handelsstraat, De Koninckplein, Gasstraat
 • Ook het profiel, met fietspad, van de Paleisstraat en Rubenslei wordt op termijn verder getrokken langs de Quellinstraat ? Van Ertbornstraat ? Osystraat en zo naar het noorden.