Saeftinghedok: “Dit is dé kans voor een echt publiek debat”

17 Juli 2016

Vandaag beslist de Vlaamse regering om het Saeftinghedok te beschouwen als 'een complex project' en de speciale inspraak- en vergunningsprocedures daarvoor in gang te zetten. Het dossier zit al een tijdje in een juridische impasse, en moet hierdoor terug vaart krijgen .Op zich opent dit mooie perspectieven. Want dit wil namelijk ook zeggen dat het publiek debat rond dit nieuwe dok opnieuw geopend wordt. Ook de vraag of het nieuwe dok wel de meest verstandige beslissing is, zou terug op tafel liggen. "Als het de Vlaamse regering menens is om een open en eerlijk debat te voeren, dan zal Groen daaraan voor 100% deelnemen," aldus Vlaams parlementslid Wouter Van Besien.

Het dossier wordt dus opnieuw open gegooid. "Dat werd tijd," verklaart Van Besien: "Tot op heden werd er enkel naar de stem van het Havenbedrijf geluisterd. En als je aan de havenbonzen vraagt wat er moet gebeuren, zeggen die natuurlijk dat er nieuwe dokken moeten komen. Er zijn nochtans economen genoeg die je kunnen vertellen dat alsmaar meer containertrafiek niet de meest interessante optie is voor onze economie. Het zorgt voor te weinig nieuwe jobs en de nieuwe lichting vrachtwagens die het met zich mee brengt, gaan enkel de files nog langer maken."

Hoog tijd om met een open blik na te denken over welke investering het meeste zal opleveren aan onze regio. Van Besien: "Het gaat om een investering van 600 à 700 miljoen euro, die je ook zou kunnen gebruiken om de maakindustrie te stimuleren. Dat levert meer jobs en meerwaarde op en smost minder met onze schaarse ruimte. Het is dus goed dat de Vlaamse regering de bereidheid toont ook de andere belangen mee in rekening te brengen." Groen zal actief deelnemen aan het debat en hierbij de kaart trekken van wat economisch verstandig is én van de leefbaarheid voor de Antwerpenaren.