"Show me the money voor de overkapping"

14 November 2016

"Al meer dan tien jaar gonst het in de Antwerpse straten van enthousiasme voor de overkapping van de ring. We stoppen die lawaaierige en luchtvervuilende slinger die onze woonwijken door midden snijdt, onder de grond. Zo winnen we drie keer", weet Wouter Van Besien. "Meer ruimte voor park, minder lawaai en vuiligheid, en als we het verkeer goed organiseren, ook minder files."  "Het idee begon klein bij BorgerhouDt van Mensen, groeide bij stRaten- generaal en Ademloos en werd helemaal volwassen door Ringland. Wat eerst weggelachen werd, heeft nu zelfs een eigen officiële instantie om het te realiseren: de overkappingsintendant. De Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur hebben er een tijd over gedaan, maar zeggen ondertussen ook overtuigd te zijn van de grote meerwaarde van een overkapping." 

Geen financieel plan voor overkapping

"Dat doet mij, als overkappingsstrijder van het eerste uur, natuurlijk veel plezier. Ik wil er mee mijn energie in steken om de overkapping te realiseren. Om die reden probeer ik zicht te krijgen op hoe deze Vlaamse regering het concreet gaat aanpakken. Een overkapping kost behoorlijk wat geld. Dat is voor alle duidelijkheid een zeer zinvolle investering, die zichzelf op termijn terugbetaald, alleen al aan minder ziekteuitgaven. Dat neemt niet weg dat het investeringskapitaal wel moet aanwezig zijn voor de aanbouw. Ik probeer nu al maanden vruchteloos het businessplan van de Vlaamse regering te bemachtigen. Op welke wijze wil ze de overkapping financieren? Het antwoord dat ik tot nu toe heb kunnen krijgen: 'daar hebben we nog geen enkel idee van'."

 

Wel geld gezocht voor het BAM-tracé

"Waar de Vlaamse regering wel geld voor zoekt, is de aanleg van de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. De financiële paden die men bewandelt zijn niet zonder problemen. Maar dat is een ander debat. De regering zoekt wel geld, noemt bedragen. Ze heeft bovendien een businessplan opgesteld dat voorziet in het jaarlijks ophalen van 250 miljoen euro via de tolgeleden in de Liefkenshoektunnel en de nieuwe Oosterweeltunnel. Voor de overkapping daarentegen is er niets. In geen enkele begroting of in geen enkel plan is er geld terug te vinden. En dat grote contrast tussen de actieve zoektocht naar geld voor het BAM-tracé en de totale vrijblijvendheid van de overkapping, baart me grote zorgen."

 

Autostrade door de stad

"Met dat BAM-tracé is vanalles mis. Het is een nieuwe autostrade dwars door de stad. Het voorziet een zeer grote verkeerswisselaar ("de hollandse knoop") aan Borgerhout, Deurne, Merksem en de Dam-wijk. Het doet het Noordkasteel verdwijnen. Het is moelijker overkapbaar. Het is tegen dit tracé dat de opstand van Antwerpen is begonnen. Het is dit tracé dat in 2009 in een volksraadpleging is weggestemd. Het is dit tracé dat nog steeds voor grote spanning zorgt tussen de actiegroepen en de Vlaamse en Antwerpse bestuurders. En het halfslachtige antwoord van de Vlaamse regering op dat protest is: als compensatie voor de ruimtelijke en gezondheidsproblemen met het BAM-tracé, zullen we later de ring overkappen. Bij zo'n aanpak beginnen alle alarmbellen tegelijk te rinkelen. Want de chronologie van de Vlaamse regering is natuurlijk duidelijk: eerst de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé, daarna de overkapping. Garantie op overkapping: geen enkele. Als er geen geld is, dan komt er geen overkapping. In zo'n scenario heeft de regering het vooruitzicht op een overkapping enkel misbruikt als glijmiddel voor het BAM-tracé."

 

SOS Intendant

"Ondertussen werkt de overkappingsintendant verder, en hij doet dat goed. Onder zijn impuls liggen er al enkele doorbraken op tafel, zoals het behoud van grote stukken van het Sint-Anna-bos en het onderzoek samen met de actiegroepen naar de overkapping van de zuidelijke ring. Maar er liggen tegelijkertijd ook nog enkele zware punten op tafel. Zoals gezegd woedt het tracédebat nog volop. Mogelijks komt er een nieuwe volksraadpleging. Maar we moeten niet wachten tot die strijd gestreden is om geld te zoeken voor de overkapping. Want die overkapping kost sowieso geld. En dus moet er snel duidelijk gemaakt worden dat de overkapping een echte intentie is van de Vlaamse regering. Dat het geen valse bespiegeling is om alvast de eigen BAM-agenda uit te voeren."

"De intendant stelt deze week zijn ambitienota voor. Opdat de overkapping niet alleen een ambitie zou blijven, is het nodig een financieel plan uit te werken en publiek te maken. Show me the money."