Sinksenfoor op Spoor Oost: overleg en transparantie graag!

26 Januari 2015

Vanavond moeten we ons als gemeenteraad eerstemaal

de uitspreken over de nieuwe locatie voor de Sinksenfoor.

De juridische procedures tegen de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken zijn wat ze zijn. De dading die is afgesloten met de klagers was een vlucht vooruit, zonder dat de problemen echt fundamenteel werden aangepaktVervolgens is de aanpak van het dossier volledig ontspoord.

Het was aan het bestuur en aan de schepen om in de zoektocht naar een nieuwe locatie de moeilijke evenwichtsoefening te maken om de belangen van de foorkramers en de foorbezoekers enerzijds en de omwonenden met elkaar te verzoenen. Dat is volledig mislukt, voornamelijk te wijten aan het feit dat er tot vandaag geen transparantie is over waarom deze locatie uiteindelijk gekozen is. We moeten het stellen met bijzondere gebrekkige onderbouw van de uiteindelijk gekozen locatie. Een locatie die nu met de mes op de keel aan iedereen wordt opgedrongen.

Dat de foornijveraars niet tevreden waren, was wel heel duidelijk, zij hebben zelfs Antwerpen geblokkeerd, een eerste aanleiding voor Bart De Wever om hulp van het leger in te roepen. Tot vandaag is het voor de gemeenteraad onduidelijk wat er met de foorkramers is afgesproken. Onze fractie kan zich bijvoorbeeld niet voorstellen dat het verpachten van de standplaatsen op een foor op Spoor Oost aan dezelfde prijzen zal gebeuren als voor de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken. Een concreet foorplan is ons ook niet bekend.

Met de omwonenden van de nieuwe locatie is al helemaal geen overleg geweest. Er is geen enkele bewonersvergadering doorgegaan. Twee evidente bezorgdheden daar zijn de enerzijds de mogelijke geluidoverlast van de foor, en anderzijds de mobiliteitseffecten. Hoe zal het verkeer opgevangen worden?

Het district Borgerhout had in haar advies enkele duidelijke suggesties gedaan:

  • Om een grondige studie te laten uitvoeren om het lawaaioverlast tot een minimum te beperken.
  • Om de garantie te geven en de strenge normen die er nu zijn voor de Sinksenfoor qua lawaai en openingsuren onverkort te handhaven op Spoor Oost

De bewoners van de blokken van Hof ter Lo stellen een knip voor in de Buurtspoorweglei omdat de rechtstreekse toegang tot Spoor Oost van aan de Noordersingel nog niet klaar zal zijn en dus al het verkeer via de Buurtspoorweglei zal komen. Het is totaal onduidelijk of de stad hierop zal ingaan.

Om al deze redenen gaat onze fractie zich onthouden op dit foorreglementWij zijn niet principieel tegen deze nieuwe locatie. Ze draagt ongetwijfeld ook opportuniteiten in zich. We onthouden ons omdat we er van overtuigd zijn dat zowel het vorige bestuur, in het bijzonder de toenmalige schepen voor markten en foren Bungeneers, als het huidige bestuur met schepen Van de Velde, onvoldoende hebben ingezet op het verzoenen van de klachten van omwonenden met het bestaan van een foor gedurende zes weken in het midden van de stad. Jullie hebben gekozen voor de politiek van het voldongen feit en het mes tegen de keel. En daar kunnen wij onze goedkeuring niet aan geven.