Sint-Annabos bedreigd

25 November 2015

Dit bericht verscheen eerder in de Groenkrant District Antwerpen. Als de Oosterweelverbinding er komt, moeten de bomen van het Sint-Annabos worden gerooid om ruimte te maken voor een slibstort. Het vervuilde slib uit de Schelde wordt daar opgeslagen en gesaneerd. De groene buffer tussen woonwijken en haven verdwijnt dan voor lange tijd.Professionele en amateurfotografen sloegen de handen in elkaar om dit bos in beeld te brengen. Ze protesteren daarmee tegen het opofferen van een kostbaar natuurgebied. Fotograaf Chris Terryn en schrijfster Anne Provoost verzamelden de beste foto's en brachten ze samen in het boek

Het Sint-Annabos. Bedreigd groen in Antwerpen, een co-editie van stRaten-generaal, Natuurpunt WAL en Ademloos.

Anne Poppe, districtsraadslid Groen: "Ik ben heel blij met dat artistieke burgerinitiatief. Het bos ligt op minder dan 3 km van het stadscentrum. Het wordt veel gebruikt door wandelaars en joggers, en er leven vijf soorten roofvogels."

Ook de ge├źngageerde juriste Greet Bergmans van Ademloos 2070 is bezorgd. "Er wordt nu een milieu-effectenrapport opgemaakt voor de kap en het gebruik van het Sint-Annabos. Daarin staat dat dit bos de enige redelijke locatie zou zijn als slibstort. Maar er is niet gezocht naar andere plaatsen, en de mechanische ontwatering van het slib, die veel minder ruimte vergt, is evenmin onderzocht."