De teloorgang van de Slachthuissite

25 November 2017

De teloorgang van de Slachthuissite

Als het stadscollege en Land Invest Group doorzetten met de plannen voor de Slachthuissite, zitten de bewoners er straks op elkaar gepakt als mieren.

Groen analyseerde de belangrijkste Antwerpse stadsontwikkelingsprojecten. Gemiddeld worden er 45,64 woningen per hectare gebouwd. Op de Slachthuissite zijn dat er meer dan 3 keer zoveel: 138,9 woningen per hectare. Onleefbaar!

Op elkaar gepakt als mieren

Gemeenteraadslid Joris Giebens zette de belangrijkste Antwerpse stadsontwikkelingsprojecten naast elkaar naar aanleiding van de nauwe banden tussen het Antwerpse college en vastgoedontwikkelaar Land Invest Group. “De resultaten zijn ontnuchterend. Nergens komen er zoveel woningen in zo’n klein gebied als op de Slachthuissite.”

Voor Groen is het duidelijk dat dit project er op gericht is om de winst voor Land Invest Group zo groot mogelijk te maken. “Hoe meer woningen Land Invest Group mag bouwen, hoe hoger de winsten. Het belang van de Antwerpenaar wordt hier zonder scrupules aan de kant geschoven en ondergeschikt gemaakt aan commerciële belangen en vriendjespolitiek.”

Lees de uitgebreide reactie van Groen Antwerpen.

Vernietigende adviezen

Daarnaast formuleerden zo goed als alle stedelijke diensten vernietigende adviezen over dit project. Die gaan over het gebrek aan groen, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, veiligheid ... noem maar op. Eén fundamentele kritiek komt altijd terug: de veel te hoge woondichtheid.

We roepen burgemeester De Wever op om klaarheid te scheppen over de manier waarop dit project tot stand is gekomen en uit te leggen waarom hier drie keer zoveel woningen gebouwd moeten worden. De Antwerpenaar en zeker de mensen van Den Dam verdienen dat; eerder dan een burgemeester die alle vragen afdoet als laster en zich verschuilt achter een blikje cola zero.

adviezen.jpgDownload en lees de adviezen van onder meer:

  • Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen
  • Afdeling Energie en Milieu Antwerpen
  • Welstandscommissie
  • Dienst Mobiliteit
  • Districtsraad Antwerpen
  • Gecoro
  • Het Damcomité