Sluiting ISVAG na 2020 ligt nu op tafel

07 Januari 2016

Ondanks het hevig protest tegen de heropstart in 1998, verbrandt de ISVAG-afvalverbrandingsoven nog steeds huishoudelijk afval. De huidige vergunning loopt tot 2020, en oorspronkelijk was dat ook de geplande einddatum van de afvalverbranding in Wilrijk. Maar ISVAG wil een verlenging van de vergunning, én een verhoging van de verbrandingscapaciteit! Groen zal net als in het verleden haar rol spelen en blijven pleiten voor een uitdovend scenario. De voorzitter van de Raad van Bestuur van ISVAG , Schepen Philippe Heylen (CD&V), kondigde bij de heropstart in 1998 aan: ik moet de oven opnieuw opstarten om hem te kunnen sluiten. Wel, doe dat dan, en vraag geen nieuwe vergunning aan!  Een afvalverbrandingsoven met een rookpluim die neerstrijkt in de wijk Neerland (en verder), is niet meer van deze tijd. Afval verbranden is de slechts mogelijke optie! Het is hoogstens een tijdelijke, minst slechte oplossing. Het recente 'afvalcongres' in Antwerpen, toonde duidelijk aan dat de tijd van verbranden geen toekomst meer heeft. Afval moet een grondstof zijn voor hergebruik, recyclage, composteren, vergisten, enz... Door de levensduur van de ISVAG-oven te verlengen, worden duurzame alternatieven van afvalverwerking in de kiem gesmoord. Dat is niet de toekomst die Groen voor ogen heeft!Het is hoog tijd om resoluut te kiezen voor de gezondheid van de inwoners van Wilrijk. We hebben al 50 jaar lang de uitstoot moeten verdragen van diverse vervuilers die het district bedreigen: de A12, de R11, het crematorium, de uitstoot van Umicore in Hoboken, de verbrandingsoven van het UZA (nu inactief), de afvalverbrandingsoven IHK (ook niet meer actief), en de nog actieve ISVAG-afvalverbrandingsoven. Trop is teveel. Iedere Wilrijkenaar heeft recht op zuivere lucht en gezonde groenten uit de eigen tuin. 

De belofte uit 1998 om de verbrandingsoven nu te sluiten, is nu aan de orde!