"Snelheidsverhoging Slachthuislaan is slag in gezicht van inwoners Dam”

25 April 2016

Groen-fractieleider Wouter Van Besien reageert vol ongeloof op de beslissing van de stad om de snelheid op de Slachthuislaan op te trekken van 50 naar 70 kilometer per uur. "De inwoners van den Dam vragen al jaren naar maatregelen om de Slachthuislaan veiliger te maken.  Deze beslissing staat daar haaks op en is een aanfluiting van het inspraak- en participatieproces dat met de buurt is opgestart."  "Vlak aan de overkant van de Slachthuislaan bevindt zich het speelplein van Kras Dam waar heel veel kinderen uit de buurt komen spelen", legt Van Besien uit. "De buurtbewoners vragen daarom dat de snelheid op deze plek zeker niet wordt verhoogd. Ze pleiten ook voor duidelijk zichtbare oversteekplaatsen." De beslissing van het stadsbestuur is volgens de Groen-fractieleider dan ook een slag in het gezicht van de inwoners van den Dam.

 

Van Besien benadrukt dat het nog geen twee weken geleden is dat het buurtcomité aan de alarmbel trok omdat bleek dat hun adviezen niet werden opgenomen in de plannen van de stad. "Schepen Van de Velde reageerde op die de noodkreet door duidelijk te stellen dat de snelheid op de Slachthuislaan op 50 kilometer per uur zou blijven en kondigde aan dat de plannen in die zin zouden worden aangepast. De beslissing van het college vandaag staat hier haaks op. Onbegrijpelijk dat het stadsbestuur in het midden van een participatietraject met de buurt zo'n eenzijdige beslissing neemt, goed wetende dat dit ingaat tegen de wil van de buurt."

 

De Slachthuislaan is volgens Van Besien ook van cruciaal belang in de ontwikkeling van de volledige Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok. "Zo leeft de idee om de wijk weer nauwer te laten aansluiten bij het water en de kades van het Lobroekdok kwalitatief in te inrichten. Dat is enkel mogelijk als er meer en veiligere oversteekplaatsen komen op de Slachthuislaan en als de snelheid  er op 50 kilometer per uur blijft. Ook dat wordt met deze beslissing ongedaan gemaakt."