Sociaal beleid en winstbejag gaan niet samen

23 Maart 2016

"Het doel van hulpverlening mag op geen enkel moment gericht zijn op winstbejag." Dat zegt Groen-raadslid Ikrame Kastit als reactie op het voorstel van Antwerps schepen van Sociale Zaken Fons Duchateau (NV-A) om het sociaal beleid van Antwerpen te vermarkten. "Het gevaar is dat sociale organisaties zich gaan richten op die groepen waarmee ze snel resultaat behalen. De allerzwaksten dreigen op die manier uit de boot te vallen."  Schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Duchateau lanceerde midden maart het voorstel om sociale projecten aan te bieden aan verschillende organisaties. De organisatie die met het beste prijs-kwaliteitsaanbod komt, haalt de opdracht binnen. Volgens Kastit kan het vermarkten van de sociale sector leiden tot perverse effecten. "De kans is groot dat organisaties zich zullen concentreren op eenvoudige projecten voor mensen met meer kansen. Daar valt immers sneller resultaat mee te boeken. Intensieve begeleidingen komen onder druk te staan. Zo'n aanpak leidt ongetwijfeld tot mooiere cijfers, maar zal het sociaal beleid verder polariseren en het sociale landschap verschralen."

 

Kastit vreest ook dat er veel expertise verloren dreigt te gaan. "Als het de bedoeling van de schepen is om een aantal organisaties te ontmantelen en alle onderdelen op de markt te gooien, dan verliest deze organisatie haar bestaansreden. Dit betekent niet alleen een verlies van kennis en ervaring, maar ook van personeel, lokale verankering en vertrouwdheid." Volgens het Groen-raadslid is het net belangrijk dat sociale organisaties voldoende ruimte krijgen om kritisch te zijn, problemen te signaleren en alternatieven voor te stellen. "Als ze om de paar jaar moeten vechten voor een opdracht, zullen ze die kritische rol verliezen. Het gevaar is dat het korte-termijn-denken de bovenhand haalt en dat structurele oplossingen op lange termijn uit blijven."

 

Voor Groen is het essentieel dat een vernieuwing van het sociaal beleid  van Antwerpen gebeurt in nauw overleg met het sociale middenveld en de beoogde doelgroepen.  "Gebruik de aanwezige expertise en versterk zo de kwaliteit van het sociaal beleid van onderuit", benadrukt Kastit.  "Dat is een veel duurzamere aanpak dan alle opdrachten én de bijhorende expertise op de markt gooien. Het open stellen van nieuwe projecten of opdrachten aan het brede sociale middenveld kan énkel een zinvolle vernieuwing brengen als het transparant en met duidelijke kwaliteitscriteria gebeurt. In het verleden vonden er soms toewijzingen plaats in de achterkamertjes. Als het stadsbestuur en het OCMW daar al eens komaf mee zouden maken, kan er een extra impuls aan het sociale beleid worden gegeven mét respect voor de bestaande expertise."