Speelpleinstraat is eindelijk veiliger

23 December 2013

Districtsraadslid Arben Gashi (Groen Merksem) pleitte in de Merksemse districtsraad voor een zone 30 in de Speelpleinstraat. Die slikt heel wat sluipverkeer, vooral auto's die de Bredabaan mijden. Goed nieuws: het districtsbestuur volgt zijn voorstel. De Speelpleinstraat loopt ook tussen twee parken. Groen blijft zich inzetten om de verschillende parken in het centrum van Merksem sterker met elkaar te verbinden.  Dankzij de snelheidsbeperking wordt een bezoek aan het park een 'walk in the park' en geen 'survival trip in the car canyon'. De verkeersremmende maatregelen (kussens en vernauwingen) die bij een zone 30 horen zijn een stap in de goede richting om de 30 km per uur te garanderen. Kinderen kunnen zo veiliger afgezet worden bij het nieuwe kinderdagverblijf. Dat kan voortaan ook veilig met de fiets of de fietskar!