Stad Antwerpen kan en moet verkoop aandeel Eandis aan Chinees staatsbedrijf stoppen

20 September 2016

De risico's dat het een dure affaire wordt voor de consument zijn te groot. Volgende maandag staat de verkoop van de aandelen van Eandis op de Antwerpse gemeenteraad geagendeerd.  Groen gaat voorstellen om deze deal niet goed te keuren en zelfs te stoppen. Stad Antwerpen heeft daar alles voor in handen, en heeft ook een zware verantwoordelijkheid. Aangezien schepen Koen Kennis mee deze slecht onderhandelde deal op tafel heeft gelegd, moet hij hem ook terug mee afvoeren.

In het ontwerpbesluit van het stadscollege staat dat de inspectie financiën van de stad Antwerpen een positief advies afleverde. Wie echter het advies zelf leest, ziet dat er bijzonder zware kritiek wordt geformuleerd. 

 

Drie stevige kritieken uit het advies van inspectie financiën:

  1. Deze deal is niet wettelijk. Het decreet op intergemeentelijke samenwerking stelt dat een privépartner in zo'n constructie nooit een beslissende invloed mag hebben. Door de 'exitrechten' van de Chinese firma, die kan opstappen en daardoor het bedrijf in problemen kan brengen als ze het met belangrijke beslissingen niet eens is, heeft ze in de feiten wel een beslissende invloed.
  2. De Chinese firma wordt voorgetrokken ten opzichte van de gemeenten. "De private partner heeft een ruimere vorm van rapportering. De private partner beschikt dus over meer informatie dan de andere aandeelhouders."
  3. De deal is bijzonder slecht onderhandeld als het gaat over de exitmogelijkheden van de Chinese firma.  Zij kunnen als ze het niet eens zijn over een belangrijke beslissing buiten wandelen en hun geld meepakken.  Aangezien op dat moment verre van zeker is dat er een andere partner zal klaarstaan om over te nemen, kan dit leiden tot hogeren tarieven voor de consumenten en/of tot een hogere schuldgraad, die de gunstige rating van Eandis kan doen verminderen, wat tot hogere kosten voor investeringen leidt. Dit risico is ons echt te groot.

 

Dit advies is de zoveelste onafhankelijke alarmbel die afgaat over dit dossier. De verkoop gaat dan ook beter niet door.
Er wordt vaak gezegd dat dit te laat is, dat er geen mogelijkheden meer zijn om dit te stoppen, maar dat klopt niet.
Antwerpen heeft de mogelijkheid om de deal te stoppen en moet dat ook doen.
Een voorwaarde voor de intrede van de Chinese firma is dat de fusie tot Eandis Assets eerst definitief moet zijn, maar, zoals inspectie financiën ook stelt,  een "aantal opschortende voorwaarden zijn hiervoor niet vervuld".  De Antwerpse Gemeenteraad keurde in december 2015 de opschortende voorwaarde (bijlage bij gemeenteraadsbesluit) goed dat er aparte distributietarieven voor Antwerpen zouden kunnen worden gehanteerd. Die voorwaarde is niet vervuld. Om die reden kan Antwerpen de fusie, en daardoor ook intrede van de Chinese firma, tegenhouden.

 

 

BIJLAGEN:
Advies_IF_Eandis_Assets_en_IMEA_BAV.pdf