Stad creëerde zelf bom onder Summerfestival en Laundry Day.

16 Mei 2015

De auditeur bij de Raad van State adviseert de raad om de milieuvergunning voor Summerfestival te schorsen omdat onvoldoende rekening werd gehouden met de geluidshinder voor de omwonenden. Duizenden festivalgangers dreigen daardoor straks in de kou te blijven staan. Door de onzorgvuldigheid waarmee het college de vergunning aan bvba Summerfestival verleende, door de koppige weigering van het college om een écht locatieonderzoek te houden, en dus op zoek te gaan naar een locatie die zich wel leent voor festivals zoals Summerfistival en Laundry Day, dreigt straks ook volledige rechtsonzekerheid voor de festivalorganisatoren.   Het college schoof alle protest van omwonenden, recreanten en natuurliefhebbers, gebruikers van de Middenvijver, ongemotiveerd aan de kant en leverde toch vergunningen af. Daarmee heeft het college alvast géén cadeau gedaan aan Docking Station.  De organisatoren zitten nu wellicht met de gebakken peren, daar waar hen vanuit de stad uit steeds werd voorgespiegeld dat 'alles uiteindelijk wel in orde zou komen'.  Niet voor niets dus dat de auditeur bij de Raad van State in zijn advies terecht opmerkt dat de stad vooral aandacht heeft geschonken aan de belangen van de organisator en niet aan de belangen van de omwonenden.  

Dat omwonenden die niet gehoord worden door hun stadsbestuur juridische procedures aanspannen en nu het pleit lijken te winnen, is dan ook een logisch gevolg van de arrogante houding van het stadsbestuur, dat er klaarblijkelijk niet in slaagt in dit geval vergunningen af te leveren die de juridische toetst doorstaan.

Nog los van de uitspraak die de Raad van State nog dient te doen, zal schepen Van de Velde toch op z'n minst een standpunt moeten innemen ten aanzien van dit scherpe advies van de auditeur.

Groen zal de schepen hierover dan ook interpelleren op de gemeenteraad van dinsdag 26 mei ek.

Joris Giebens
Gemeenteraadslid Antwerpen