Stad kiest met Werkhaven voor sociale afbraak in plaats van sociale activering.

23 Februari 2014

Na hetontslag

van de directeur van vzw Werkhaven, het sociale economiebedrijf van de stad Antwerpen, enkele maanden geleden, raakte afgelopen week bekend dat de 2 waarnemende directeurs van de vzw uit ongenoegen hun mandaat neerleggen. Aan de basis hiervan zou een gebrek aan transparantie en een verschil in visie op de toekomst liggen.  "vzw Werkhaven leverde afgelopen jaren het bewijs dat sociale sociale activering en het weerbaar maken van kwetsbare groepen mogelijk is. Onder het mom van efficiëntieverhoging gebeurt er momenteel een herorganisatie die zorgt voor sociale afbraak in plaats van sociale activering.", aldus Meyrem Almaci, Antwerps gemeenteraadslid voor Groen en Bestuurslid van de vzw Werkhaven.

vzw Werkhaven maakt mensen uit kwetsbare groepen weerbaar en activeert hen Deze in 2008 opgerichte Antwerpse vzw had, naast het streefdoel om samen met de partners 1000 duurzame banen te creërenook als doel om mensen voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. Gedurende 4 jaar werd hier met succes aan gewerkt. Stilaan kwam de doorstroom op gang. Mede dankzij Vlaamse steun kreeg de vzw de mogelijkheid om 300 mensen in dienst te stellen van de Stad Antwerpen. Het gaat om broodnodige jobs: groenonderhoud , kleine onderhoudswerken, kamerzorg, onderhoud omgeving glasbakken...

Werkhaven stippelde een degelijk gestructureerde weg uit  vanaf de rekrutering tot aan de doorstroom, biedt opleidingen aan en ondersteunt psychosociaal en maatschappelijk.  In de minder gegoede wijken van de stad activeert Werkhaven mensen, als voorbeeld voor anderen, voor o.a. werklozen, maar ook voor kinderen en jeugd.  Door het aanbod van lessen Nederlands op de werkvloer, maar ook door de cursussen persoonlijke vorming, maatschappelijke oriëntatie, competentiebeleid, veiligheid e.d. is deze vzw erin geslaagd om mensen te vormen en op deze manier de vicieuze cirkel waarin velen belanden te doorbreken.

Klimaat van onzekerheid binnen vzw Werkhaven

De stad creëerde de afgelopen maanden een klimaat van onzekerheid binnen vzw Werkhaven. Projecten werden stopgezet, de directeur stopte ermee wegens voortdurende onduidelijkheid en een verschil in visie met het stadsbestuur. In de Möbiusstudie werd heel duidelijk geadviseerd om vzw Werkhaven NIET onder de stad onder te brengen. Er werd een werkgroep opgericht binnen de stad over sociale economie en welke richting men ermee uit wilde. Men kwam er samen tot een compromis, een concreet voorstel, waar iedereen het mee eens leek te zijn. Tot deze week blijkt dat het volledig personeelsmanagement onder de stad komt te vallen. De enige reden waarom men Werkhaven officieel laat verder bestaan, is omdat men de subsidies van Vlaanderen zou verliezen als men de werking volledig zou inkapselen in de stad. Gevolg: alle arbeiders blijven onder vzw Werkhaven werken, maar of ze nog de begeleiding gaan krijgen die ze nodig hebben en die juist het verschil maakt in activering, is ten zeerste de vraag. Wat er met het begeleidend personeel zal gebeuren is immers onduidelijk onder het stadsmanagement. Dit nieuwe stadsbestuur organiseert met een blinde besparingsoefening de sociale afbraak onder het eigen personeel.

Sociale activering: het kan!

Dit stadsbestuur weigert de expertise van ervaren gidsen op het terrein ten voordele van het eigen grote gelijk. In een stad met een hoge werkloosheidsgraad en een hoge graad van armoede is dit ronduit contraproductief. Werkhaven is onontbeerlijk als instrument voor sociale activering en het weerbaar maken van kwetsbare groepen. Hun werking moet behouden blijven met de persoonlijke aanpak en expertise zoals ze die tot nu toe hebben opgebouwd. De begeleiding die daarbij komt kijken is van essentieel belang: het is de sleutel tot succes bij sociale tewerkstelling.

Meer info:

Meyrem Almaci

Gemeenteraadslid Antwerpen