Uitbreiding Lage Emissie Zone: stad legt effectenstudie schaamteloos naast zich neer en kiest niet voor de gezondheid van de Antwerpenaar

22 Maart 2019

Uitbreiding  Lage Emissie Zone: stad legt effectenstudie schaamteloos naast zich neer en kiest niet voor de gezondheid van de Antwerpenaar

Groen pleit voor uitbreiding van de zone met begeleidende sociale maatregelensie Zone moet worden uitgebreid.”

Antwerpen, 22 maart 2019 – Door een effectenstudie over de uitbreiding van de Lage Emissie Zone schaamteloos naast zich neer te leggen, maakt het stadsbestuur duidelijk dat luchtkwaliteit niet haar voornaamste bekommernis is. Bij een uitbreiding zouden maar liefst 3.316 levensjaren gewonnen worden in Antwerpen. De maatschappelijke kosten-batenanalyse toont een netto-baat van 107 miljoen euro in geval van uitbreiding.

“Dat een uitbreiding duidelijk positieve effecten heeft, verbaast ook niet”, zegt Wouter Van Besien (Groen). “Ook in andere steden zoals Londen en Parijs is de omvang van zulke zones veel groter, net omwille van het positieve effect op grotere schaal.”

Het vorige stadsbestuur besliste om een studie te laten uitvoeren over een mogelijke uitbreiding. Op 21 november, dus tijdens de onderhandelingen over een nieuw bestuursakkoord, werd de studie opgeleverd. Ondanks de onmiskenbaar positieve effecten op de gezondheid van de Antwerpenaar, vooral door de vermindering van fijn stof, beslist dit stadsbestuur om geen uitbreiding te doen.

“Zonder uitbreiding zullen we pas in 2030 onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie op vlak van uitstoot van stikstofdioxide duiken. Dat is onaanvaardbaar”, vervolgt Ilse Van Dienderen. “Tijdens de campagne beloofde elke partij een prioriteit te maken van luchtkwaliteit. Daar blijft nog maar weinig van over.”

Een uitbreiding van de zone brengt voor sommige Antwerpenaren ook een kost mee. Daar moet uiteraard rekening gehouden worden. Er zijn dan ook sociale maatregelen nodig om de uitbreiding van de zone te begeleiden. Groen somt een aantal mogelijkheden op: denk aan een premie voor roetfilters, terugbetaling van abonnementen op het openbaar vervoer, subsidies voor elektrische deelwagens, slooppremies voor oude voertuigen,…

Maar de meest asociale beslissing die men kan nemen, is de lage emissie zone niet uitbreiden. Het zijn immers net de meest kwetsbare groepen die het meest lijden onder de gevolgen van luchtvervuiling.

“Dit stadsbestuur ligt blijkbaar niet wakker van de 3.316 gewonnen levensjaren”, besluit Van Besien. “Dit is nochtans pure gezondheidswinst. Op basis van deze studie is maar één conclusie mogelijk: de Lage Emissie Zone moet worden uitgebreid.”