Stad negeert negatief advies uitbreiding luchthavengebouw

16 Maart 2016

Het Antwerpse stadsbestuur heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van aankomt- en vertrekhal van de luchthaven van Deurne goedgekeurd. Dit tegen het negatief advies van de stedenbouwkundig ambtenaar in. "Het zoveelste bewijs dat de wil van de luchthaven wet is", zegt Ingrid Pira van Groen.  De uitbreiding bestaat uit de aanbouw van een nieuw volume van 33 meter breed en 12 meter diep. Om dit mogelijk te maken, worden de bestaande luifel en de buitenbeglazing achteraan de hal van het luchthavengebouw gesloopt. "Omdat het luchthavengebouw is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed moet er voor sloopwerken een advies worden gevraagd  aan agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid", legt Pira uit. "Dat is hier niet gebeurd."

 

Wel werd er een advies aan de dienst Monumentenzorg van de stad zelf gevraagd. Zowel de uitbreiding van het gebouw, als de afbraak van de historische spanten, stoten op ernstige bezwaren omdat ze de historisch waarde van het gebouw aantasten. De wijzigingen die worden voorgesteld 'druisen in tegen het initieel architecturaal en stedenbouwkundig concept van architect Jasinski', klinkt het in het verslag van de stedenbouwkundig ambtenaar die zich hiervoor baseert op het advies van Monumentenzorg.

 

"Het Antwerpse college van N-VA, CD&V en Open VLD legt deze bezwaren doodleuk naast zich neer en kent de vergunning toe", aldus Pira. "Ze verbindt wel één voorwaarde aan de vergunning, namelijk het behoud van de historische spanten, maar dat is slechts een zoenoffer aan Monumentenzorg. Het gebouw zelf wordt volledig veranderd en het aanzicht wijzigt totaal. Met deze uitbreiding zal dit waardevolle gebouw zijn modernistische uitstraling en historisch karakter verliezen."

 

"De moraal van het verhaal is duidelijk", meent Pira. "De luchthaven wint altijd. Eerder was er al de uitbreiding van parkeerplaatsen zonder stedenbouwkundige vergunning, nu dit. Wat zal er nog allemaal volgen? Vroeger was Deurne een kleine zakenluchthaven, daarvoor is ze ook altijd bedoeld geweest. Maar ze is in no time een toeristische luchthaven geworden.  Het aantal klachten stijgt recht evenredig met de toenemende activiteiten: van 36 in 2014 naar 504 in 2015. Dit bewijst dat een dergelijke luchthaven niet thuishoort in een dichtbevolkt gebied op nauwelijks enkele tientallen kilometers van de nationale luchthaven. In plaats van oog te hebben voor de toenemende overlast, faciliteert de stad alle stappen in de verdere uitbreiding van deze luchthaven."