Stad vindt veiligheid ondergeschikt aan realisatie Oosterweel

18 September 2015

Het Antwerpse stadsbestuur houdt geen rekening met de veiligheid van fietsers en voetgangers bij de heraanleg van de Noordersingel. Deze werken vormen de voorbereiding op aanleg van de Hollandse knoop en de Oosterweelverbinding. "De stad negeert in dit dossier het negatieve advies van de verkeerspolitie", zegt Wouter Van Besien. "Die voorspelt tot 5 keer meer ongevallen na de heraanleg. Blijkbaar is veiligheid ondergeschikt aan de realisatie van deze nieuwe autostrade door de stad. Bovendien negeert het bestuur ook alle inspraak:  van de honderden bezwaren die burgers indienden, leidde er geen enkel tot een  aanpassing van de plannen." heraanlegNoordersingel

De van de staat volledig in het teken van de aanleg van de Hollandse knoop. Die zorgt voor de aansluiting van de Antwerpse ring met de nieuw aan te leggen Oosterweelautostrade, dwars door de stad. De Hollandse knoop zelf neemt 13.637 m²  groene ruimte weg, maakt de Antwerpse ring tot 125 meter breed en zorgt er door zijn op- en afritten voor dat overkappen op die plaats niet mogelijk is.

Volgens Wouter Van Besien wordt er bij de heraanleg onvoldoende rekening gehouden met de verkeersveiligheid. "Het advies van de verkeerspolitie voor de werken was negatief. Maar, zeer vreemd, in de documenten van het college, is dit advies plots veranderd in 'deels negatief', wat dat ook mag betekenen. De verkeerspolitie is evenwel duidelijk: als de voorbereidende werken van de Oosterweelverbinding onveranderd worden doorgevoerd, zullen er 5 keer meer verkeersongevallen gebeuren. Zo kan de bypass op het kruispunt 'Noordersingel-Schijnpoortweg-Slachthuislaan' er volgens de verkeerspolitie enkel komen als er ook lichten geplaatst worden. Dit kruispunt is vandaag al het zwartste kruispunt van heel Antwerpen. Door een heraanleg zonder verkeerslichten zullen er nog eens 5 keer meer ongevallen gebeuren."  

Groen vindt het onbegrijpelijk dat het college het advies van de verkeerspolitie naast zich neerlegt. "De vlotte doorstroming van het verkeer komt op de eerste plaats. Vandaar die bypasses", aldus Van Besien. "'Als er écht veel ongelukken gebeuren, dan kunnen we later nog beslissen om verkeerslichten te plaatsen' klinkt het bij de stad. Moeten er eerst nóg extra doden en gewonden vallen misschien? Deze keuze gaat ook regelrecht in tegen het principe van de conflictvrije kruispunten, waar sinds 1 september een actiegroep van bezorgde ouders voor ijvert."

Groen stoort zich ook aan de kromme de redenering van het college om de vele bezwaarschriften die verwijzen naar de Oosterweelverbinding, naast zich neer te leggen. "Deze zijn volgens de stad ongegrond omdat ze een bezwaar hebben op wat volgt. Nochtans staat de heraanleg van de Noordersingel duidelijk in functie van de Hollandse knoop, de aansluiting van de Ring op de nieuw aan te leggen Oosterweelautostrade. Dat wordt door het stadsbestuur zélf met zo veel woorden gezegd. Maar in hetzelfde document legt men alle bezwaren daartegen naast zich neer, omdat ze verwijzen naar 'een toekomstige procedure die geen deel uitmaakt van de huidige aanvraag'. Met andere woorden: we bouwen nu een oprit (de Noordersingel) voor een huis dat we later gaan bouwen (de Hollandse knoop). Als je dan zegt 'We willen dat huis niet', klinkt het antwoord 'Daar gaat het nu niet over, het gaat over de oprit'. Een logica die enkel in een absurd dossier als Oosterweel kan. De regering en het stadsbestuur willen koste wat kost hun wil doordrukken, zelfs al druist dit in tegen de wil en de gezondheid van de inwoners van Antwerpen."