Stad weigert toestemming financiering Ringland

09 December 2014

Het districtsbestuur van Borgerhout beloofde de initiatiefnemers van Ringland bij de doortocht van 'Ringland on Tour' in Borgerhout op 28 oktober 5000 euro voor de studie van Ringland. Borgerhout wil op die manier zijn steentje bijdragen aan de 100 000 euro die nodig is om de realisatie van Ringland grondig te bestuderen. Omdat de financiering van een grootscheeps onderzoek naar mobiliteit/stadsontwikkeling buiten de bevoegdheid van het district valt, vroeg het districtsbestuur netjes de toestemming van het stadsbestuur. Deze week viel het antwoord van de stad in de bus: de stad weigert. Het stadsbestuur argumenteert: "Binnen het projectgebied van de Oosterweelverbinding werden reeds studies uitgevoerd om de overkapbaarheid te bestuderen (?) Als belangrijke stakeholder zal de stad Antwerpen vanuit de bestaande stedelijke overkappingsstudie verschillende onderzoeksvragen suggereren."Het districtsbestuur is niet overtuigd. "Ringland is een project dat de levenskwaliteit van duizenden Borgerhoutenaren kan verbeteren. We hebben geen enkele garantie dat de Vlaamse Overheid en de stad Antwerpen die overkapping op een ernstige manier gaan bestuderen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts zegt zelf dat voor hem het BAM-tracé op de eerste plaats komt, en pas dan de overkapping. Als de Ring nog breder wordt door de BAM, is een overkapping helemaal uitgesloten. Daarom wil Borgerhout dat Ringland een onafhankelijk onderzoek voert naar de overkapping van de Ring. Het gaat hier om het belang van de Borgerhoutenaren, en dat staat voor ons altijd voorop," zegt districtsvoorzitter Marij Preneel.

De weigering van het stadsbestuur is het zoveelste bewijs dat de districten onder dit stadsbestuur monddood worden gemaakt. Het districtsbestuur is een democratisch verkozen bestuur. De middelen zijn beperkt. Maar zelfs over die beperkte middelen - amper 2% van de stadsmiddelen gaat naar de districten- speelt het stadsbestuur de baas.

Schepen voor Decentralisatie Kennis zei over de 5000 euro van Borgerhout voor Ringland in de pers dat het "niet gebruikelijk is dat het stadsbestuur een district de toestemming geeft om uitgaven te doen die buiten zijn bevoegdheden vallen". Dat klopt niet. "De schepen heeft half oktober tijdens een overleg met de negen districtsbesturen zelf uitgelegd dat districten budgetten kunnen voorzien voor projecten die buiten hun bevoegdheden liggen," reageert districtsschepen Luc Moerkerke. "Zo heeft Borgerhout in 2014 15 000 euro uitgetrokken voor een project 'soep en fruit op school'. Armoedebestrijding is een stedelijke bevoegdheid. Maar omdat de stad in gebreke blijft, heeft het district zelf het initiatief genomen en 15 000 euro genomen van het communicatiebudget. Toen heeft het stadsbestuur geen enkel bezwaar geuit," zegt Moerkerke.

Borgerhout blijft niet bij de pakken zitten. Het districtsbestuur bekijkt op welke manier ze Ringland als organisatie kan steunen. "Tenslotte betekent Ringland veel voor Borgerhout en de Borgerhoutenaren. Ze brengen mensen samen en maken mensen warm voor de idee van een groene rivier tussen oud- en nieuw Borgerhout. Waar we kunnen, zullen we Ringland steunen, ook financieel," besluit Preneel.