Stadsbestuur duwt omstreden heraanleg Boekenberglei en Gitschotellei door, ondanks zwaar protest

20 Juli 2023

Stadsbestuur duwt omstreden heraanleg Boekenberglei en Gitschotellei door, ondanks zwaar protest

Groen roept iedereen op om samen met de buurt zo veel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. Dat kan nog tot 22 augustus.

Groen roept op om bezwaarschriften in te dienen

 

Antwerpen, 20 juli 2023 – Groen is niet te spreken over de beslissing van het stadsbestuur om de omstreden heraanleg van de Boekenberglei en de Gitschotellei door te duwen. Getuige daarvan de gele aanplakbrieven die werden opgehangen en de start van het openbaar onderzoek aankondigen.

Fractieleider Mathijs Post van Groen Deurne: “Aloude truken van de foor om het openbaar onderzoek midden in de zomer te plannen. Zo hoopt de stad het protest tegen een slecht en geldverslindend plan in de kiem te smoren. Groen roept iedereen op om samen met de buurt zo veel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. Dat kan nog tot 22 augustus.”

Groen is niet tegen een heraanleg, als het een verbetering oplevert. De partij protesteert van bij het prille begin tegen het dure slechte plan dat nu op tafel ligt. Groen ziet vier problemen: de aanleg van de tramsporen bedreigt de prachtige bomen op de Boekenberglei. De tram zorgt op de kruispunten voor nog meer gevaarlijke situaties. De aanleg van extra tramsporen is een dure investering die niet zorgt voor extra openbaar vervoer, maar tramlijn 9 zelfs inkort. Tot slot hypothekeert de heraanleg de markt van de Gitschotellei.

Ook de manier waarop de besluitvorming is gebeurd, botst op onbegrip. De buurt en de districten werden vakkundig buitenspel gezet. Het definitief plan is niet voor advies in de districtsraden van Deurne en Borgerhout gepasseerd.

Het geld kan volgens Groen anders en beter worden geïnvesteerd. Post: “Zonder keerlus ligt alles open om de as Gitschotellei-Drakenhoflaan-Boekenberglei op een duurzame manier aan te leggen, als een zone 30-straat met brede voetpaden en fietspaden en veilige oversteken aan de Cruyslei, de Jozef Verbovenlei en de Sint-Rochusstraat. Zonder keerlus worden ook de bomen niet bedreigd en kan de markt gewoon op de Gitschotellei blijven.”

Groen stelt voor om de 6,5 miljoen euro die nu op tafel ligt voor de keerlus te investeren in het verhogen van de capaciteit van bestaande keerlussen als die van Silsburg. Op lange termijn kan geïnvesteerd worden in een verlenging van de tram tot Borsbeek.