Stadsbestuur verlaagt zichzelf tot loopjongen van Ineos

15 September 2019

Stadsbestuur verlaagt zichzelf tot loopjongen van Ineos

Duizenden bezwaarschriften tegen bomenkap voor Ineos door stadscollege van tafel geveegd.

Wouter Van Besien: “Stadsbestuur verlaagt zichzelf tot loopjongen van Ineos.”

Vrijdag boog het stadscollege zich over de bezwaren die tegen de bomenkap door Ineos zijn ingediend. Dit gebeurde in het kader van het advies aan het provinciebestuur. De provincie zal nu beslissen over de vergunning voor de bomenkap.

In totaal ging het om 417 individuele bezwaren, een petitie gesteund door 5.753 mensen en 7 gebundelde bezwaarschriften.

Dat is behoorlijk wat, maar de stad heeft al die bezwaren één voor één naar de prullenbak verwezen. 

Eén van de fundamentele bezwaren is dat je geen bomenkap toelaat, als je niet precies weet wat er daarna zal gebouwd worden en welke milieu-effecten die toekomstige fabrieken gaan hebben. De vergunning moet dan ook gekoppeld worden en de milieu-effecten samen bekeken.

Het antwoord van het stadsbestuur is lachwekkend. “De bomenkap staat volledig los van wat erna komt.” Bizar standpunt als de aanvraag gaat over “Voorbereidende werken in het kader van het bouwen en exploiteren van een PDH-unit (propaandehydrogenatie) en ECR (ethaankraker)-installatie”. Het is bijzonder duidelijk waarvoor de bomenkap bedoeld is.

Wie veel eerlijker is, is John McNally, de ceo van dit Project One van Ineos. Hij beseft dat één aanvraag de regel is, maar voegt eraan toe dat dat geld zou kosten. En dat is een argument waar de overheid oren naar had.

Dit zie hij in De Standaard van dit weekend:

“We hebben er met de bevoegde overheden over gepraat. De regel is dat alles in één keer wordt aangevraagd. Maar we hebben hen uitgelegd dat daardoor onder meer de kosten gevoelig stijgen. Ze hebben ons gezegd dat ze onze argumenten begrijpen. We gaan ervan uit dat de overheid een goede inschatting zal maken van wat wettelijk kan.”

En dat is exact wat het stadsbestuur hier doet. Ze stelt zich op als loopjongen voor Ineos. Ze zoekt, op vraag van Ineos, manieren om het bedrijf meer winst te laten maken. Het is voor de stad duidelijk geen probleem dat er hierdoor geen eerlijke en globale inschattting van de milieu-effecten kan gebeuren.

Wouter Van Besien (Groen): “Dat is de wereld op zijn kop. In een normale democratie komt het bedrijf op voor haar winst, maar zorgt de overheid ervoor dat de milieuregels en milieu-ambities gevrijwaard blijven. In Antwerpen gaat het stadsbestuur op vraag van Ineos bekijken hoe milieuregels kunnen omzeild worden om hun bedrijfswinst te verhogen.”