Stadslab Borgerhout van Morgen

15 Januari 2016

Borgerhout is erg in trek om te wonen. Bijna één op drie Borgerhoutenaren is jonger dan 18. Toch staat ons district voor enorme uitdagen. Er is een nijpend tekort aan groene en open ruimte, de verkeersonveiligheid, de parkeerdruk en de luchtverontreiniging nemen toe. Drukke verkeersassen als de Turnhoutsebaan, de Ring en de Singel splitsen Borgerhout in stukken. Oud-Borgerhout heeft nood aan ruimte, maar ook Nieuw-Borgerhout vraagt om een heropleving en nieuwe impulsen.  Net zoals de rest van Antwerpen zal ook Borgerhout een antwoord moeten bieden op de vraag waar al de nieuwe Antwerpenaars (100.000 nieuwe Antwerpenaren tegen 2030) gaan wonen, werken, zich verplaatsen en zich ontspannen.Hoe kunnen we Borgerhout aangenamer maken voor haar huidige en toekomstige inwoners? Groen denkt graag samen met u een stap vooruit.

Wil je jouw ideeën over de toekomst van Borgerhout met ons delen? Borgerhoutenaren Sven Augusteyns (Ringland) en Jeroen Henstra (mobiliteitsexpert in Rotterdam) zetten jouw ideeën om in concrete voorstellen voor Borgerhout. 

Deze denkdag staat open voor iedereen die van Borgerhout een groen en aangenaam district wil maken op maat van de bewoners. 

Afspraak op zaterdag 23 januari van 10u00 - 12u30 in de Wenkbrauwerij, Zegelstraat 5, 2140 Borgerhout

Denk je graag mee? Schrijf je in via [email protected]