Stadsmonitor 2014: drie werven om vertrouwen Antwerpenaar op te krikken

17 Maart 2015

  De Stadsmonitor 2014 geeft aan de hand van heel wat parameters en vergelijkingen een omvattend beeld van de staat van de Vlaamse steden. Helaas scoort Antwerpen op een aantal domeinen ronduit ondermaats. Na lectuur van het rapport formuleert gemeenteraadslid Wouter Van Besien drie werven.Slechts 27,9% van de Antwerpenaren heeft vertrouwen in het stadsbestuur. De

Stadsmonitor 2014 toont haarfijn aan waar het schoentje wringt. Gemeenteraadslid Wouter Van Besien formuleert drie werven om het vertrouwen dringend weer op te krikken: "Het Antwerps bestuur moet dringend haar buurten verbeteren en vergroenen, de sociale tijdbom ontmantelen en de Antwerpenaren meer betrekken. Alleen zo kan het vertrouwen opgekrikt en de stadsvlucht van jonge gezinnen tegengegaan worden."

Werf 1: vergroen en verbeter de buurt

Van alle inwoners in Vlaamse steden is de Antwerpenaar het minst tevreden over zijn buurt en voelt zich het minst sociaal geïntegreerd in zijn buurt. Antwerpen bengelt aan het eind van het peloton op vlak van verkeers- en lawaaihinder, een tekort aan groen in de buurt, fietsers en voetgangers die zich niet veilig voelen op de baan. "Het is duidelijk dat de Antwerpenaar snakt naar meer ademruimte, meer groen en meer inspanningen voor onze kinderen," stelt Van Besien vast: "De eerste werf is dan ook meer inspanningen leveren voor het vergroenen en verbeteren van onze buurten. Denk hierbij aan een echt Park Spoor Oost, een volwaardig Moorkenspark, Ringland, snelheidsbeperkingen en betere fietspaden, ?
 

Werf 2: ontmantel de sociale tijdbom

Al jaren is de jeugdwerkloosheid (-25 jaar) aan het stijgen in Antwerpen. Met een werkloosheid onder de jongeren van 27,9% spant Antwerpen helaas de kroon. Niet toevallig verlaat meer dan een kwart van de Antwerpse jongeren de school zonder diploma. Ook de kansarmoede in Antwerpen stijgt onafgebroken. 26,1% van onze kinderen worden geboren in armoede.  "Achter deze onthutsende cijfers schuilen ontgoochelde en gefrustreerde jongeren die hun geloof in de maatschappij aan het verliezen zijn. Dit niet aanpakken is de sociale tijdbom verder laten tikken tot ze afgaat," waarschuwt Van Besien die van een grotere inzet op vlak van jongerenbegeleiding, tijdens hun schoolloopbaan en het zoeken naar een eerste job, een tweede werf maakt.
 

Werf 3: luister naar de burgers en betrek hen bij het beleid

Slechts 27,9% van de Antwerpenaren heeft vertrouwen in het stadsbestuur. Dat is bijna de helft minder dan in Gent en een stuk minder dan het Vlaamse gemiddelde. Nergens in andere Vlaamse steden voelen de bewoners zich zo slecht geïnformeerd en buitengesloten uit het beleid. In vergelijking met andere Vlaamse steden is de Antwerpenaar opvallend ontevreden over de loketvoorzieningen. Daar tegenover staat dat de Antwerpenaar evenzeer als andere Vlamingen die in steden wonen, bereid is om mee te praten over de stad en zelfs meer dan gemiddeld actief betrokken is. "De Antwerpenaar wil gehoord worden en zich mee inzetten voor een betere stad, maar het Antwerpse bestuur heeft er geen oren naar. Dit verklaart mee waarom de Antwerpenaar zo bitter weinig vertrouwen heeft in het stadsbestuur. De derde werf is dan ook: luister naar de burgers en betrek hen bij het beleid."

Meer info:
Wouter Van Besien
Gemeenteraadslid en fractieleider Antwerpen