Groen roept alle partijen op om Antwerps mobiliteitspact te steunen

07 Februari 2018

Groen roept alle partijen op om Antwerps mobiliteitspact te steunen

Groen reageert enthousiast op het Antwerps mobiliteitspact dat vandaag werd voorgesteld door Antwerpenize, de werkgroep Bezorgde Ouders, de Fietsersbond, prof. Dirk Lauwers, Plan A en de voetgangersbeweging. 

“Dit plan maakt duidelijke keuzes en legt de basis voor een fietsvriendelijke, gezonde en verkeersveilige stad”, aldus Wouter Van Besien en Freya Piryns.  Groen roept de meerderheidspartijen nu op om zich achter het plan te scharen en over te gaan tot actie. “We mogen geen dag langer wachten, zowel de verkeersveiligheid als de luchtkwaliteit in Antwerpen moeten omhoog.”  

“Het is noodzakelijk dat er onmiddellijk stappen worden gezet om de verkeersveiligheid in Antwerpen te verhogen”, zegt Freya Piryns. “Dit is wat de Antwerpenaar wil en waar wij al jaren om vragen. Dit mobiliteitspact is een uitgestoken hand om hier eindelijk iets aan te doen.  Het bevat verschillende maatregelen die nodig zijn en die Antwerpen aankan, zoals de invoering van één circulatieplan op stadsniveau en concrete ambitieuze stappen om de noodzakelijke modal shift in gang te zetten.” Groen schaart zich ook achter de duidelijke ambities om het aantal ernstige verkeersslachtoffers op korte termijn te halveren en het aantal autoverplaatsingen fors te verminderen.

Voor Groen is het tijd dat er keuzes worden gemaakt. “We roepen N-VA op om haar visie dat de auto een centrale plaats verdient in de stad, te verlaten. Die visie is niet meer van deze tijd in een moderne, toekomstgerichte stad. Om echt stappen vooruit te zetten, moeten we inzetten op meer en beter openbaar vervoer en ervoor zorgen dat je comfortabel en veilig kan wandelen en fietsen in Antwerpen. We hopen dat dit plan de aanzet vormt om een politiek draagvlak te creëren bij alle partijen en zullen met Groen op basis van dit pact concrete voorstellen doen in de gemeenteraad.”