"Stop bomenkap Hof van Nauwelaerts"

18 November 2015

"Stad, district én groendienst moeten meer inspanningen doen om zowel onderling, als met de buurtbewoners tot een consensus te komen over het kappen van de bomen in het Hof van Nauwelaerts. Zolang die overeenstemming er niet is, vindt Groen dat er geen enkele boom mag worden gekapt of gerooid, noch dat er andere werkzaamheden mogen worden uitgevoerd in het Berchemse park." Dat zegt gemeenteraadslid Freya Piryns.   De bomenkap in het Hof van Nauwelaerts in Berchem beroert de gemoederen al weken nadat het district besliste dat er 23 bomen moeten verdwijnen. "De argumentatie voor de bomenkap bestaat uit twee delen", analyseert  Piryns. "Enerzijds moet een aantal bomen weg omdat ze ziek zijn, omdat ze de groei van andere bomen belemmeren of omdat dat de biodiversiteit bevordert. Anderzijds wil het district het park heraanleggen met een nieuwe speeltuin en meer wandelwegen. Ook daarvoor moeten er bomen tegen de grond."

  De meningen stonden dus lijnrecht tegenover mekaar. Het buurtcomité vindt dat er te veel bomen onterecht worden gekapt en dat er te weinig in de plaats komen. Het district weigert de plannen voor de herstructurering van het park en de nieuwe speeltuin bij te sturen. Nochtans is het volgens Piryns best mogelijk de verschillende wensen met elkaar te verzoenen. "Maar dan moeten stad, district én groendienst wel bereid zijn om in een open dialoog een nieuw concept uit te denken voor het Hof van Nauwelaerts, vertrekkende van het bestaande gezonde groen én rekening houdend met het historische karakter van het park. Wat de stad vandaag doet, is net het tegenovergestelde van zo'n open dialoog: men stuurt als een dief in de nacht kapwerkers en stuurt daarna een perscommuniqué uit dat zogezegd ingaat op de verzuchtingen van de buurtbewoners, maar waaruit de ware intenties van het districtsbestuur niet duidelijk worden. Nu zouden er plots 4 bomen minder worden gerooid, maar dat is geen antwoord op de verzuchtingen vanuit de buurt."   Volgens Piryns is een nieuwe speeltuin én het verhogen van de veiligheid op de wandelwegen nochtans best mogelijk zonder dat hiervoor zo veel bomen tegen de vlakte moeten. Het feit dat men nu zelf zegt toch een aantal extra bomen te laten staan, bewijst dit. "Verschillende bomen die nu dreigen gekapt te worden omdat ze ziek zouden zijn, zijn lange tijd verwaarloosd. Mits enkele kleine ingrepen, zoals het wegnemen van dubbele kruinen, kunnen ze gerust blijven bestaan. We moeten er ook voor waken dat het totale groenvolume niet daalt. Volgens de huidige plannen gaan er nog steeds minstens twee grote gezonde bomen tegen de vlakte. Die worden vervangen door jonge bomen die minstens twintig jaar nodig hebben om hetzelfde groenvolume te bereiken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik roep stad en district nu op om alle plannen te stoppen, zich te beraden over dit dossier en met een open blik in dialoog te gaan met de buurt. Dit is de enige uitweg om tot een duurzame en gedragen nieuwe invulling te komen van dit mooie en waardevolle stukje natuur in Berchem."