STOP verkeersonveiligheid nu! (en herstel het STOP-principe)

15 September 2014

Freya Piryns, gemeenteraadslid Groen: "De slechte verkeersveiligheid in Antwerpen is een rechtstreeks gevolg van foute keuzes in het mobiliteitsbeleid. Zo lang koning auto mag regeren in de stad zijn dodelijke verkeersslachtoffers onvermijdelijk." Groen kijkt al lang met argusogen naar de inspanningen van dit stadsbestuur voor een betere verkeersveiligheid in Antwerpen, en helaas lijkt onze vrees terecht. De eerste beleidsdaden van dit stadsbestuur voorspelden dan ook weinig goeds en de slechte cijfers blijken te volgen. Burgemeester De Wever heeft van meet af aan duidelijk gemaakt dat de auto terug meer ruimte moest krijgen in de stad.De keuze om het fietspad op de Generaal Lemanstraat niet uit te voeren, was een symbooldossier dat meteen de toon zette. Door ervoor te kiezen om doorstroming van auto's op grote verkeersaders, dwars door de stad, te versterken, maakt dit stadsbestuur onze stad onveilig voor zwakke weggebruikers. Het frappantste voorbeeld hiervan waren de uitspraken van schepen Kennis over de Turnhoutsebaan. Dit zette duizenden ongeruste fietsers en voetgangers (terecht) op de been. Dit stadsbestuur koos er ook voor om zone 30 en het STOP-principe slechts beperkt in te zetten. Bij heraanleg van straten, zie je hiervan nu al de concrete gevolgen. De verkeersonveiligheid zal snel volgen.

Freya Piryns: "Keer op keer kiest dit stadsbestuur voor de doorstroming van auto's en dit ten koste van de veiligheid van zachte weggebruikers."

Als dit stadsbestuur de verkeersveiligheid in deze stad wilt verbeteren moet ze de verkeersonveiligheid voor fietsers en voetgangers als hoogste prioritiet aanpakken. Freya Piryns: "Enkel met een doorgedreven en structureel verkeersveiligheidsbeleid kan deze tendens worden omgekeerd. Zwarte punten moeten stelselmatig worden aangepast. Kruispunten op drukke (gewest)wegen moeten compacter worden gemaakt. De verkeerslichten moeten zo worden ingesteld dat ze conflictvrij zijn en fietsers en voetgangers eerst groen licht geven zodat ze voor de auto's kunnen vertrekken. Woonwijken, zowel binnen als buiten de Singel moeten worden omgevormd tot zone 30." Groen vraagt met andere woorden dat het STOP-principe in ere wordt hersteld en overal in de stad als norm wordt gehanteerd.

Om ongevallen met zwaar vrachtverkeer te voorkomen vraagt Groen dat deze op alle tijdstippen uit de stad worden geweerd. Freya Piryns: "Maak nu eindelijk eens werk van het overslagcentrum dat jaren geleden werd aangekondigd. Via dit overslagcentrum kunnen vrachten worden overgeladen op kleine en duurzaam transport. Zorg dat zware vrachtwagens niet meer door de drukke stadsstraten moeten denderen."

Freya Piryns