Stroomplan mist preventief luik

21 Februari 2018

Stroomplan mist preventief luik

Het Stroomplan dat vandaag werd voorgesteld in de strijd tegen de Antwerpse drugscriminaliteit focust te eenzijdig op repressie. De ‘war on drugs’ kan je enkel winnen met een totaalplan.

Repressie vormt daarin een belangrijk onderdeel, maar preventie en nazorg zijn net zo belangrijk. Die twee laatste elementen vormen een groot hiaat in het Stroomplan.
 
“Een repressief luik is nodig”, vindt Van Besien. “Het Stroomplan geeft daar een antwoord op, onder meer met een uitgebreide taskforce en verschillende maatregelen om grote criminele netwerken en organisaties aan te pakken. Het Antwerpse stadsbestuur heeft zich te lang bezig gehouden met enkel de kleine drugsdealers en –gebruikers. Ik stel tevreden vast dat het Stroomplan de focus uitbreidt, bijvoorbeeld richting de haven en een betere samenwerking tussen verschillende diensten, zoals de douane.”

Toch mist het Stroomplan volgens Van Besien twee essentiële zaken: preventie en nazorg. “Een doortastend drugsbeleid heeft ook oog voor de gebruiker. Want daar begint de hele drugsproblematiek. Help hem om van zijn verslaving af te geraken. Dat betekent samenwerken met sociale hulporganisaties, scholen, jeugdhuizen, sportclubs … Die focus ontbreekt in Antwerpen volledig en ook het Stroomplan zwijgt hierover.”

Ook nazorg is volgens de Groen-fractieleider essentieel. “Mensen die in de gevangenis belanden vanwege hun drugsgebruik, moeten zowel tijdens als na hun detentie voldoende en professioneel begeleid worden. Zo niet is de kans op terugval bijzonder groot. Dat is vandaag vaak een probleem. Wie geen kansen ziet op de arbeidsmarkt zal snel weer in de verleiding komen. Een onderdeel is ook werken via drugsbehandelingskamers. Hierdoor worden personen die ‘kleinere’ misdrijven begaan om hun gebruik te financieren eerder naar de hulpverlening georiënteerd dan meteen gevangenisstraf te krijgen. Ook hierin is het versterken van hulpverlening noodzakelijk.”