"Studie Antwerpse Ring bijzonder kritisch voor plannen Vlaamse regering"

06 September 2016

In een eerste reactie trekt Groen-fractieleider Wouter Van Besien drie voorlopige conclusies uit het PLAN-MER van het studiebureau TML over de Antwerpse Ring. Eén: de R11-bis - het stokpaardje van Bart De Wever - biedt geen meerwaarde en moet worden geschrapt. Twee: de A102 werkt heel slecht in combinatie met het BAM-tracé en bijgevolg moet het BAM-tracé worden vervangen door het haventracé. Drie: de verkeerstechnische problemen met het Ringland-concept moeten opgelost worden.    "Het is moeilijk en voorbarig om definitieve conclusies te trekken uit een voorlopig en geheim rapport dat duidelijk en doelbewust is gelekt om Ringland in diskrediet te brengen", aldus Van Besien. "Als ik de studie bekijk, valt me op dat er bijzonder zware kritiek instaat op de plannen van de Vlaamse regering. Zo blijkt dat de R11 bis geen meerwaarde biedt. Het lijkt dan ook beter om dat project te stoppen. Daarnaast blijkt dat de A102 heel slecht werkt in combinatie met het BAM-tracé. Dit is een belangrijke reden om de nieuwe scheldeverbinding naar het noorden op te schuiven. Zo'n haventracé heeft als bijkomend belangrijk voordeel dat het een volledige overkapping mogelijk maakt, omdat de aansluiting van de Ring met de nieuwe autostrade niet midden in de stad moet gebeuren. De Hollandse knoop aan Borgerhout, Dam, Deurne en Merksem is dan niet meer nodig."

  De studie zet volgens Van Besien dus eerder de plannen van de Vlaamse regering met Oosterweel onder druk, dan dat het de doodsteek voor Ringland zou betekenen. "Zowel Ringland zelf, maar ook de onafhankelijke intendant, hebben gezegd dat de kernprincipes van Ringland overeind blijven: een overkapping en een scheiding van het verkeer. De opmerkingen op het mobiliteitsaspect van Ringland moeten uiteraard ernstig genomen worden en een antwoord krijgen. Met Groen blijven wij evident ijveren voor een volledige overkapping van de Ring, zowel van het noordelijke als het zuidelijke deel."