Stuivenberg: Groen klaagt geklungel stadsbestuur aan

16 Januari 2024

Stuivenberg: Groen klaagt geklungel stadsbestuur aan

Wat een tijdverlies. De site dreigt een stadskanker te worden in plaats van een mooie, groene ademruimte waar de buurt zoveel nood aan heeft.

Antwerpen, 16 januari 2024 - Gisterenavond gaf schepen De Ridder op een druk bijgewoonde bewonersvergadering in het Oude Badhuis toelichting bij de plannen van het stadsbestuur voor de Stuivenbergsite. Groen is alles behalve onder de indruk. Fractieleider Ilse van Dienderen: "Het stadsbestuur heeft dit dossier bewust opgegeven. Het is enkel onder druk van de vele actieve en betrokken buurtbewoners dat ze het opnieuw opnemen. Alles wordt naar de volgende bestuursperiode doorgeschoven. Geklungel, en nét wat deze buurt niet nodig heeft."

Groen wijst erop dat er al in 2012, bij de opmaak van het RUP 2060, sprake was van het vertrek van het ziekenhuis naar de kop van Spoor Noord. In 2018 is dan een boeiend participatietraject opgestart. De conclusies daarvan werden in 2022 aan de buurt gepresenteerd. Maar in de loop van 2022 heeft het stadsbestuur beslist de budgetten door te schuiven naar volgende legislatuur. Dit bestuur investeert blijkbaar liever in andere projecten, zoals de Kaaitunnel (2,2 miljoen euro voorzien deze legislatuur - totale kostprijs 56 miljoen euro) of de parking aan het Loodswezen (culinair centrum: 8,3 miljoen voorzien deze legislatuur - totale kostprijs loodswezen 38 miljoen euro).

Terwijl er aanvankelijk 6 miljoen euro in 2023, 2,1 miljoen euro in 2024 en 1,6 miljoen euro in 2025 gepland stond, werd het 1,4 miljoen in 2023, 2 miljoen in 2024 en 1,3 miljoen in 2025. Er is dus 5 miljoen euro verschoven naar 2026 en later. Deze 5 miljoen euro is broodnodig om de studies voor de definitieve invulling op te starten.  Enkel voor een leegstandsbeheer en een beperkte tijdelijke invulling zijn er deze legislatuur nog middelen. Maar ook op dat vlak had men vroeger kunnen starten, namelijk direct na overdracht dit voorjaar. De procedure voor het aanstellen van een sitemanager moet nog opgestart worden, dus die begint ten vroegste eind 2024. Dat is een jaar dat verloren gaat voor de buurt.

Van Dienderen: "Nu komen vertellen dat de volgende bestuursploeg de middelen bijeen moet schrapen voor de inrichting van de site als park, is een regelrechte schuldbekentenis van schepen De Ridder. Zelf jaren treuzelen en dan het werk aan de volgende bestuursploeg laten. Wat een tijdverlies. De site dreigt een stadskanker te worden in plaats van een mooie, groene ademruimte waar de buurt zoveel nood aan heeft."

Volgens Groen is het duidelijk dat het huidige stadsbestuur niet de ambitie heeft om hier iets moois van te maken. Het is nu dankzij ondersteuning van district Antwerpen dat er eind januari een eerste activiteit kan plaatsvinden. Van Dienderen dringt er op aan om alle studies en werken nu op te starten, zodat men volgende legislatuur meteen aan de uitvoeringsplannen kan beginnen.