TEN LAATSTE OP 28 MEI: bezwaren tegen bouwaanvraag voorbereidende werken Oosterweel indienen

26 Mei 2015

  28 mei is de laatste dag om bezwaar in te dienen tegen de bouwaanvraag voor een deel van de voorbereidende werken van de Oosterweelverbinding. De bouwaanvraag gaat overhet omvormen (en dus verdwijnen) van buurtpark 't Schijntje in een werfzone. Alle speeltoestellen worden bijeengepropt op een klein veldje aan de Ten Eekhovelei

 • het kappen van 13.637 m² bos/bomen die als belangrijke buffer dienen tussen de Ring en de omliggende woonwijken
 • het verleggen van de rivier Groot Schijn
 • de heraanleg van de Noordersingel (deel Schijnpoortweg-Turnhoutsebaan) in het voordeel van de auto en in het nadeel van de voetgangers en de fietsers, met gevaarlijke kruispunten
 • het aanleggen van 750 tijdelijke parkeerplaatsen onder de viaduct van Merksem
 • het verleggen van allerlei nutsleidingen

 

Download hier het modelbezwaarschrift

Hier kan je een modelbezwaarschrift downloaden. Dit bezwaarschrift kan je zelf indienen. Het is een word-document, waardoor je het ook zelf nog kan aanvullen en aanpassen.

 

Waar, hoe en wanneer bezwaarschrift indienen?

 • Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen + je naam + adres + datum ondertekening te vermelden
 • Indienen kan tot en met 28 mei (NIET 29 mei!!!!!!!!)
 • ENKEL aan de infobalie van het stadhuis: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, tussen 8u30 en 17u30 (opgelet: een bezwaarschrift op 28 mei na 17u30 in de brievenbus steken, is te laat!)
 • Vraag een ontvangsbewijs.
 • Aangetekend schrijven kan, maar dan moet de ontvangst op het stadhuis op 28 mei gebeuren. Dus, gezien de deadline, raden we af om nog via de post te werken.
 • Probeer zelf langs het stadhuis te gaan, of zoek iemand die voor jou het bezwaarschrift kan indienen. Groen Antwerpen zal ook gebundeld bezwaren indienen. Dus je kan ook met ons contact opnemen om jouw bezwaar mee te gaan indienen.

 

Bouwaanvraag inkijken

Stad Antwerpen heeft de openingsuren voor het inkijken van bouwaanvragen gereduceerd tot 9 uur per week, namelijk op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u. Concreet wilt dat zeggen dat je, voor het verlopen van het openbaar onderzoek nog één keer terecht kan op de dienst stedenbouwkundige vergunningen, nl. op donderdag 28 mei van 9u tot 12u in den Bell, dienst stedenbouwkunidge vergunningen, Francis Wellensplein 1, 2018 Antwerpen (dossiernummer: 2015984/NME/B/P/) Kom op tijd, want er zijn lange wachttijden (toen wij de plannen gingen inkijken, moesten we 3 kwartier geduld uitoefenen, alvorens we konden beginnen kijken)